Accessibility Statement

Informujemy, że podczas imprezy będą wykonywane zdjęcia i/lub nagrania, które zostaną użyte do celów promocyjnych i reklamowych w środkach przekazu wykorzystywanych przez Administratora (takich jak np. strony internetowe, media społecznościowe, prasa, itp.).

jeśli nie życzą sobie Państwo być fotografowani i/lub filmowani, prosimy poinformować o tym bezpośrednio w recepcji/rejestracji w dniu Państwa uczestnictwa.

Zdjęcia i filmy będą wykorzystywane w kontekstach, które nie naruszają godności osobistej i dobrego imienia przedstawionych osób, zgodnie z przepisami art. 10 kodeksu cywilnego. Zapoznanie się z tą krótką klauzulą informacyjną oznacza przyjęcie do wiadomości, że zdjęcia i filmy będą wykorzystywane bezpłatnie.

Administratorem danych jest Marazzi Group S.r.l. a Socio Unico, z siedzibą pod adresem: Viale Regina Pacis 39 – 41049 Sassuolo (MO) Włochy, reprezentowana przez jej tymczasowego przedstawiciela prawnego. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych („IOD”), z którym można się kontaktować, pisząc na adres: dpo@marazzigroup.com

Mają Państwo prawo do korzystania ze wszystkich praw określonych w art. 15 i następnych rozporządzenia (UE) 2016/679, pisząc na adres: privacy@marazzigroup.com lub dpo@marazzigroup.com, bądź korzystając z wyżej wskazanych danych kontaktowych spółki.

Pełną treść Klauzuli informacyjnej można uzyskać na życzenie od administratora lub pracowników recepcji, bądź pisząc na adres: privacy@marazzigroup.com