Doświadczenie i technologia Marazzi Engineering z myślą o ścianach wentylowanych i ekranowanych

czas trwania czytania minuty

Poprzez dział Marazzi Engineering firma wspiera specjalistów i przedsiębiorstwa na wszystkich etapach realizacji systemów powłok wentylowanych o wysokich parametrach energetycznych: od studium wykonalności aż po etap odbioru.