Firma Marazzi Group ósmy rok z rzędu uzyskała we Włoszech tytuł Top Employers

czas trwania czytania minuty

Firma zdobyła ten certyfikat dzięki skutecznemu wdrażaniu strategii i podejść ukierunkowanych na dobrostan jej pracowników oraz za sprawą aktywnego uczestnictwa w inicjatywach kulturalnych i udzielaniu wsparcia na rzecz terytorium, na którym działa.

Firma Marazzi Group — lider w projektowaniu i produkcji ceramicznych oraz gresowych płytek podłogowych i ściennych — otrzymała prestiżową nagrodę Top Employers, która ósmy już rok we Włoszech i trzeci w Hiszpanii potwierdza oraz utrwala jej zaangażowanie w realizację zasad i strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego, rozwoju zawodowego, bezpieczeństwa i dobrostanu wszystkich pracowników.

Top Employers Institute corocznie prowadzi na całym świecie badania mające prowadzić do certyfikacji firm zaangażowanych w zapewnianie najlepszych warunków pracy, począwszy od personelu i środowiska, poprzez programy szkoleniowe i motywacyjne, na rozwoju zawodowym skończywszy.

„Uzyskanie przez nas ósmy rok z rzędu certyfikatu Top Employers świadczy o tym, że ludzie Marazzi, ich doświadczenia, kompetencje i talenty są najważniejszym źródłem rozwoju firmy”, komentuje Luca Gatti, dyrektor ds. personalnych i organizacji w Marazzi Group. „Będziemy kontynuować szkolenia, nagradzanie za wyniki i coraz bardziej szczegółowy firmowy program świadczeń. Najważniejsza jest konkretne nastawienie firmy na ludzi, a przedłużenie uzupełniającej umowy firmowej, które zostało zatwierdzone zdecydowaną większością głosów pracowników w grudniu 2023 r., doskonale wpisuje się w ten kierunek poprzez dalsze umacnianie troski o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników oraz ich rodzin, a także zajmowanie się kwestią równowagi życia zawodowego i osobistego”.

Firmowy program świadczeń w Marazzi Group, skierowany również do rodzin wszystkich pracowników, przewiduje aż 48 umów aktywnych na terytorium działania grupy, a obejmuje zdrowie, dobrostan, usługi, edukację i szkolnictwo, tzw. solidarnościowy bank godzin (Banca Ore Solidale), możliwość zamienienia premii efektywnościowej na usługi oraz różnego rodzaju inicjatywy mające sprzyjać równowadze ‘praca — rodzina — życie prywatne’.

W tym roku grupa Marazzi zatroszczyła się również o najmłodszych, tworząc projekt Young T.I.L.E., wciągający i pełen niesamowitych doświadczeń program dla utalentowanych osób w wieku poniżej 30 lat, które już pracują w firmie, a także Academy Duale, projekt opracowany we współpracy z lokalnymi szkołami, w

którym udział wzięło w ubiegłym roku 38 uczniów z klas IV i V Technikum im. A. Volty w Sassuolo, przechodząc szkolenie teoretyczne i doświadczenia praktyczne. Siedem z tych osób, po ukończeniu kursu, zostało zatrudnionych w Marazzi.

W sumie w 2023 roku zrealizowano ponad 10 000 godzin szkoleń, dla blisko 2 300 uczestników, obejmujących takie tematy jak bezpieczeństwo i środowisko, zarządzanie, informatyka, języki obce, umiejętności techniczno-specjalistyczne i rozwój osobisty.

Firma nie ustaje również w swym zaangażowaniu na rzecz promowania inicjatyw kulturalnych i wspierania terytorium. W roku 2023 firma Marazzi zdobyła, wraz z gminą Reggio Emilia, nagrodę „Premio Cultura + Impresa” za dzieło Curiosa Meravigliosa Joana Fontcuberty, pierwszą instalację sztuki publicznej wykonaną z wielkoformatowych płyt z gresu na rzecz Musei Civici w Reggio Emilia. Przyczyniła się też do prac restauracyjnych na zabytkowej wieży zegarowej, które gmina Sassuolo zakończyła w grudniu oraz do programu kulturalnego miasta, który od 7 lat jest organizowany w Crogiolo Marazzi w formie wydarzeń otwartych dla publiczności i szkół.

Nie lada znaczenie miał również udział firmy w pomocy poszkodowanym w powodzi, która dotknęła region Emilia-Romania w maju ubiegłego roku. Był on wyrazem aktywnego i solidarnego podejścia jej przedstawicieli do kwestii zrównoważonego rozwoju społecznego.

„Jesteśmy niezwykle szczęśliwi, że również w tym roku udało nam się potwierdzić certyfikat Top Employers — komentuje Mauro Vandini, dyrektor generalny Marazzi Groupi że uznano nas za jednego z najlepszych włoskich pracodawców według rankingu «Italy’s Best Employers». Było to możliwe dzięki zaangażowaniu firmy wobec pracowników i nieustannemu wspieraniu instytucji, obiektów kulturalnych, szpitali i organizacji non-profit działających na naszym terytorium”.