Horeca: Lobby Hotel

czas trwania czytania minuty

Wchodząc do hoteli, zwłaszcza tych w dużych miastach, zauważymy jak wiele osób pracuje i spędza swój czas, siedząc w lobby hotelowym i wspólnych przestrzeniach, które stały się „miejscem docelowym”.