Horeca: Rooftop

czas trwania czytania minuty

Miasta na nowo odkryły piątą elewację, czyli dachy.