Jak układać płytki ceramiczne?

czas trwania czytania minuty

Dowiedz się, jak najlepiej układać ceramikę, aby uzyskać optymalne rezultaty.

Prawidłowe ułożenie płytek ma kluczowe znaczenie, by zapewnić piękno i trwałość pokrycia ceramicznego. Prawidłowe przygotowanie podłoża oraz wybór klejów oraz zaprawy dostosowanych do rodzaju układanej płytki i specyficznych warunków (wewnątrz/na zewnątrz, ściana/podłoga, lekki/duży ruch itp.) pozwalają uzyskać doskonałe, długotrwałe wyniki. Dlatego też niezwykle ważne jest poleganie na wykwalifikowanych specjalistach i używanie produktów zgodnych z normami krajowymi i międzynarodowymi.

Miejsce docelowe i projekt układania

Miejsce docelowe i oczekiwany efekt końcowy są głównymi parametrami, jakie należy wziąć pod uwagę. Rodzaj obciążeń, jakim będą poddane powierzchnie wyłożone płytkami oraz ich intensywność muszą być znane przed wyborem płytek ceramicznych, które muszą mieć odpowiednie parametry gwarantujące niezbędną trwałość. Przed przystąpieniem do pracy, należy również mieć dokładny plan projektu układania – jest to niezbędne do uzyskania efektu zgodnego z oczekiwaniami. Należy obliczyć potrzebną ilość produktu, biorąc pod uwagę powierzchnię, która ma zostać pokryta, liczbę możliwych do przewidzenia cięć i założyć niewielką nadwyżkę materiału, aby mieć gwarancję tego samego tonu i tego samego kalibru w przypadku wymiany lub remontu części pomieszczenia.

Projekt układania jest niezbędny w przypadku pomieszczeń o nieregularnym zarysie i bardzo przydatny w przypadku określonych formatów, jak na przykład długie i wąskie płyty, które można układać na bardzo różne sposoby.

Najlepiej dostarczyć specjaliście zdjęcie przedstawiające efekt, jaki chciałoby się uzyskać i/lub zalecany lub przygotowany przez projektanta wzór układania, tak aby przygotował również profesjonalny sprzęt niezbędny do montażu na miejscu, a który może różnić się w zależności od materiałów.

Podkład

Podkład, oprócz zapewnienia płaszczyzny dla powłoki ceramicznej, musi gwarantować wytrzymałość mechaniczną, aby wytrzymać planowane podczas użytkowania powierzchni obciążenia, nawet jeżeli będą mieć charakter incydentalny. W momencie układania podłoże musi być czyste, płaskie, sezonowane (tj. stabilne wymiarowo) i wolne od nieciągłości lub substancji, które mogłyby zagrozić późniejszemu przyleganiu. W tym celu, przed ułożeniem, należy sprawdzić płaszczyznę jastrychu, odczekać, jeżeli jest to nowy jastrych, by się ustabilizował (w zależności od rodzaju jastrychu, czas waha się od kilku godzin do 1 miesiąca) i przed nałożeniem kleju dobrze wyczyść powierzchnię, a następnie rozpocząć układanie.