Kiedy przestrzeń jest efektem rewitalizacji terenu

czas trwania czytania minuty

W tych czasach, w których – wskutek trwającej pandemii – coraz bardziej zwracamy uwagę na nasze domy, a relacje łączące nas z naszym otoczeniem geograficznym i lokalnym są coraz ściślejsze, pytamy dwie z najbardziej obiecujących młodych włoskich pracowni architektonicznych, AMAA i studio wok, jakie są główne problemy związane z projektowaniem zamieszkiwanej przez nas przestrzeni.