Niewyrażalny urok obrazu

czas trwania czytania minuty

„Luigi Ghirri. The Marazzi Years 1975 – 1985” to tytuł wystawy, której kuratorką jest Ilaria Campioli i którą zorganizowano w Palazzo Ducale w Sassuolo. Obejmuje ona szereg ważnych, wykonanych przez Luigiego Ghirriego dla Marazzi, zdjęć świadczących o owocnej współpracy niezwykle twórczego fotografa z tą firmą. Opowiada o oryginalnej i nietypowej umiejętności tego fotografa do budowania wizerunku w połączeniu z ironiczną i bogatą kulturowo wizją. 

Firma Marazzi zapraszała Luigiego Ghirriego do fotografowania swoich kolekcji przez dziesięć lat od 1975 roku. W efekcie powstało „Portfolio Marazzi”, w którym pierwsi zaproszeni fotografowie – Luigi Ghirri, Cuchi White i Charles Traub – umieścili ceramikę w kontekście swoich własnych form przekazu artystycznego. Ghirri przedstawia swoją pracę tymi słowami: „Ceramika ma swoją historię, która zatraca się w otchłani czasów. Od zawsze jest ‘obiektem’ stanowiącym tło dla innych obiektów: mebli, gestów, obrazów, cieni osób zamieszkujących daną przestrzeń. Przy tworzeniu tych fotografii brałem to wszystko pod uwagę i starałem się – wykorzystując powierzchnie w różnych kolorach oraz nakładając na siebie obiekty i obrazy – odtworzyć przestrzeń, która nie byłaby fizyczną i mierzalną przestrzenią rzeczywistego pomieszczenia, a raczej jego reprezentacją…”. W ciągu dziesięciu lat Ghirri wykonał na rzecz Marazzi szereg ważnych dzieł świadczących o owocnej współpracy tego niezwykle twórczego fotografa z tą firmą. Jego niemal całkowicie odbiegające od kanonów obrazów reklamowych zdjęcia są niesamowicie spójne z dążeniami artystycznymi i wizualnymi oraz bliskimi mu tematami: powierzchnia, popularny obiekt, projekt, krajobraz, światło jako genius loci. Zdjęcia te, w liczbie około 30, są teraz prezentowane na wystawie pt. Luigi Ghirri. The Marazzi Years 1975 – 1985, której kuratorką jest Ilaria Campioli, a która ma miejsce w Palazzo Ducale w Sassuolo (16 września – 31 października 2021 roku): projekt wystawy zrealizowany przez Gallerie Estensi we współpracy z Archivio Luigi Ghirri i Marazzi Group.

Luigi Ghirri wykorzystuje ceramikę do zgłębiania zagadnień związanych z samą funkcją fotografii. Płytki ceramiczne stają się swego rodzaju „siatką”, wielką kartką w kratkę, która stymuluje refleksję i skłania do zastanawiania się nad tematami reprezentacji: miniaturyzacje, zmiany skali, cienie, wprowadzanie obiektów niespodziewanych i odwracanie punktu widzenia. Ghirri dostrzega w fotografii nieustanną możliwość zgłębiania świata, poprzez zdolność skojarzeniową gry i pamięci. Dla Ghirriego żadne zdjęcie nie jest bezpośrednie i natychmiastowe: niemal zawsze skrywają one system figur, odruchowych, ukrytych lub wzmacnianych przez cienie, podsycając nieporozumienia, dwuznaczności lub dwojakość. Ghirri stworzył dla Marazzi spójny zbiór prac, w którym jego ironiczne i subtelne spojrzenie jest zawsze obecne, by „ujawniać przed nami coś, co należy do świata magii i cudowności, rozkosznie borgesowskiego zaskoczenia, w którym niejasne poczucie nieprawdopodobieństwa obejmuje wszystko, co widzimy i wzbudza w nas delikatną wątpliwość wobec tego, co jest prawdą, a co fałszem” (Georges Perec, L'oeil ébloui, 1981).

„W produkcji realizowanej na rzecz Marazzi”, objaśnia Ilaria Campioli, kuratorka wystawy, „Luigi Ghirri wstawia materiał ceramiczny w szerszą refleksję nad reprezentacją. Powierzchnie zaczynają stanowić część tego tak ważnego w ówczesnych latach dla autora systemu pomiaru i redukcji świata w skali. Kombinacja różnych płaszczyzn i siatek pozwala mu na głębszą refleksję nad wiedzą i zdobywaniem jej, jakby były arkuszem, na którym można za każdym razem uczyć się pisać i rysować”.

Po Palazzo Ducale wystawa wyruszy na targi Paris Photo (11 – 14 listopada 2021 roku).

Luigi Ghirri. The Marazzi Years 1975-1985
Curated by Ilaria Campioli

Gallerie Estensi, Palazzo Ducale di Sassuolo
Piazzale della Rosa 10
Sassuolo, Modena

16 wrzesień – 31 październik

Exhibition and Graphic Design: Studio Folder

Dowiedz się więcej
www.gallerie-estensi.beniculturali.it
www.ghirri.marazzi.it
www.archivioluigighirri.com