Powstaje Marazzi Academy

czas trwania czytania minuty

Wystartowały „Progetto Duale” i pierwsze kursy finansowane przez Europejski Fundusz Społeczny oraz region Emilia-Romania, we współpracy z Cerform

CEO Vandini: Priorytetem jest budowanie umiejętności systemowych oraz przekazywanie wartości i wiedzy w otwartej i wielofirmowej logice rozwoju

 

Marazzi, światowy lider desingu, produkcji i sprzedaży płytek ceramicznych, przedstawia „Marazzi Academy” – wielofirmowy projekt mający na celu budowę kompetencji i wiedzy zgodnie z logiką nie tylko rozwoju i wykorzystania wewnątrz firmy, ale także w regionie, branży i dystrykcie, co stanowi namacalny znak transformacji roli szkoleń w firmie.

„Inwestycja w ludzi i ich rozwój zawsze były priorytetem Grupy – mówi CEO Marazzi Group Mauro Vandini – i zawsze były kluczem do przekazywania wartości, kultury firmy, wiedzy i kompetencji z zachowaniem optyki rozwoju, przede wszystkim wewnętrznego, ukierunkowanego na naszych pracowników i firmę. Marazzi Academy chce wnieść swój wkład wychodząc naprzeciw nowym i przyszłościowym wymaganiom. Ostatnie inwestycje, nie tylko Marazzi, ale całego sektora, przyspieszyły procesy innowacji i jesteśmy pewni, że ułatwienie transferu wiedzy, wykraczające poza bezpośrednie korzyści wewnętrzne, może być wektorem przyszłego rozwoju. Dla Marazzi, dla Emilceramica, innej – aktywnie zaangażowanej – spółki grupy, ale także dla dystryktu i całej branży ceramicznej”.

W listopadzie ruszają pierwsze szkolenia, 300 i 400 godzin, finansowane przez Europejski Fundusz Społeczny oraz region Emilia-Romania, adresowane do absolwentów i bezrobotnych absolwentów mieszkających lub zameldowanych w regionie. Realizowane we współpracy z Cerform, pozwolą na uzyskanie tytułu Interior Designer, ekspert ds. projektów ceramicznych i Technik ds. zarządzania i Data Analytics.

„Są to szkolenia opracowane w odpowiedzi na nowe potrzeby związane z cyfryzacją biznesu i koniecznością rozwijania oraz podnoszenia kompetencji związanych z opracowaniem projektu ceramiki – wyjaśnia Luca Gatti, Director of HR and Organization Marazzi Group. Będą mieć miejsce w Centrum szkoleniowym Piotra i Marii Marazzich, które, od chwili otwarcia w maju 2011 r. – kontynuuje Gatti – zrealizowało ponad 100 000 godzin dydaktycznych, szkoleń firmowych, technicznych, informatycznych, językowych i managerskich oraz dotyczących jakości, bezpieczeństwa i środowiska.”

W ramach doskonalenia systemu kształcenia dualnego szkoła-praca, uruchomiony zostanie również projekt MAD, Marazzi Academy Duale, kilkuletni kurs skierowany do 30 studentów Istituto di Istruzione Superiore „Alessandro Volta” (Instytutu Szkolnictwa Wyższego im. Alessandro Volty) w Sassuolo, dotyczący konserwacji i wsparcia technicznego. Studenci będą mieli możliwość zdobycia doświadczenia w firmie i uzyskania określonych umiejętności potwierdzonych certyfikatem i przydatnych w pracy w przedsiębiorstwach branży ceramicznej.

Również ścieżka MAD jest realizowana we współpracy z Marazzi Group, Emilceramica i Cerform oraz przedsiębiorstwami działającymi w regionie.

„Podkreślanie, poszerzanie, rozpowszechnianie i wzmacnianie kompetencji jest niezwykle ważne – dodał Mauro Vandini. Wyzwaniem, przed którym codziennie stajemy, jest postawienie ludzi, ich profesjonalizmu i ich doświadczeń w centrum naszej uwagi, dziś wyrażonych innowacyjnymi inicjatywami w zakresie dobrobytu firmy, bezpieczeństwa, premii za wyniki, elastyczności i nowych modeli szkoleniowych, takich jak Marazzi Academy”.