Średniowieczny „open space”

czas trwania czytania minuty

We współczesnym lofcie stworzonym pod belkami dawnej rezydencji w Langhe, w którym podłogi w całości wyłożono kolekcją Grand Carpet, zadanie rozwiązania funkcjonalnego podziału pomieszczeń powierzono poszczególnym powierzchniom, odnajdując w nich właściwy klucz stylistyczny.