Terratech: kolekcja gresów high-tech inspirowana gliną i ziemią

czas trwania czytania minuty

Współczesne okładziny nawiązują do materiałów budowlanych z minionych epok.