W stronę nowych doznań dotykowych

czas trwania czytania minuty

Sytuacja zagrożenia zdrowia położyła akcent na higieniczność powietrza, którym oddychamy i powierzchni, których dotykamy. Przyspieszyło to wprowadzanie nowych materiałów i rodzajów wykończenia.