„Więzi stwarzające wartość”: troska o zrównoważony rozwój to praca drużynowa„Więzi stwarzające wartość”:

czas trwania czytania minuty

Świadczy o tym Raport nt. środowiska, kwestii społecznych i zarządzania (ESG) za 2022 rok, opracowany przez grupę Mohawk Industries, który miał już swoją czternastą edycję i który opublikowano podczas Climate Week w Nowym Jorku. Na jego okładce wyróżnia się zdjęcie mozaiki z dużych płyt z gresu porcelanowego „Curiosa Meravigliosa” autorstwa Joana Fontcuberty, wykonanej przez Marazzi Group wraz z gminą Reggio Emilia i stanowiącej dzieło sztuki publicznej składające się z ponad 12 tysięcy portretów fotograficznych tworzących jedną wielką ilustrację — postać pawia będącego symbolem mądrości, ciekawości i piękna. Instalacja ta stanowi doskonałą analogię działań i inicjatyw podejmowanych przez poszczególne spółki grupy Mohawk Industries, których działalność opiera się na jednym wspólnym celu: budowania lepszej przyszłości dla klientów, ludzi i planety.

Więzi stwarzające wartość” — tak brzmi tytuł Raportu nt. środowiska, kwestii społecznych i zarządzania (ESG) za 2022 rok, opracowanego przez Mohawk Industries, którego czternasta już edycja została opublikowana przy okazji Climate Week w Nowym Jorku. Raport ten sporządzono zgodnie z uniwersalnymi wytycznymi organizacji Global Reporting Initiative (GRI), a dokumentuje on zaangażowanie wszystkich spółek grupy we wspólną pracę w ekologiczny i zrównoważony społecznie sposób z myślą o poprawie przestrzeni, w których żyjemy i pracujemy.

Na okładkę raportu wybrano emblematyczne zdjęcie „Curiosa Meravigliosa”, stałe dzieło Joana Fontcuberty, fotografa, nauczyciela, eseisty, kuratora i pisarza hiszpańskiego, które jest efektem wspólnego projektu gminy Reggio Emilia i Marazzi Group na rzecz Palazzo dei Musei w tym mieście. Instalację stanowi mozaika fotograficzna z płyt z gresu porcelanowego, wysoka na 16 metrów i szeroka na 6, składająca się z 12 000 fotografii nadesłanych przez mieszkańców. Każda pojedyncza fotografia podkreśla koncepcję wkładu jednostki, natomiast mural w większym ujęciu buduje poczucie wspólnoty i bycia razem z myślą o tworzeniu wspólnego dzieła. Curiosa Meravigliosa to idealna analogia działań i inicjatyw podejmowanych przez poszczególne spółki wchodzące w skład grupy Mohawk, których działalność opiera się na jednym wspólnym celu: budowania lepszej przyszłości dla klientów, ludzi i planety.

Marazzi Group, poprzez innowacje technologiczne, inicjatywy i wyróżnienia, wzięła czynny udział w przygotowywaniu Raportu ESG 2022 i przyczyniła się do uzyskanych rezultatów, co zapewniło grupie Mohawk ważne wyróżnienia.

W 2022 roku Marazzi Group znalazła się wśród pierwszych na świecie firm, które zdobyły Certyfikat ISO 17889-1 — pierwszą normę, w ramach której ocenia się wspólnie (w oparciu o 38 parametrów pomiaru), wpływ na środowisko, wpływ ekonomiczny i społeczny płytek ceramicznych w trakcie całego ich cyklu życia. W tym samym roku przyznano firmie certyfikat ISO 50001 dla systemu zarządzania energią, bowiem angażuje się ona w świadome i odpowiedzialne wykorzystywanie energii poprzez takie ukierunkowane działania jak ciągłe monitorowanie zużycia i troska o ciągłą poprawę oraz zwiększanie efektywności zakładów produkcyjnych.

O zrównoważonym celu Marazzi Group najlepiej świadczy jeden wskaźnik: 100%. Dzięki opracowanym technologiom 100% odpadów, surowych i tych z procesu wypalania, odzyskuje się podczas całego procesu produkcyjnego. Staranny proces zarządzania pozwala firmie Marazzi na odzyskiwanie 120% wody technologicznej, co jest możliwe między innymi dzięki odzyskiwaniu wód od innych okolicznych firm. W 100% nadają się do recyklingu również pojemniki i opakowania, w których produkty grupy są dostarczane co roku do ponad 140 krajów świata.

Certyfikat Top Employers, zdobyty w 2022 roku 7 rok z rzędu, to dowód zaangażowania firmy na rzecz jakości życia, bezpieczeństwa i stwarzania wartości dla pracowników oraz dla społeczności lokalnych: 8 000 godzin szkoleń, z czego ponad 3 800 poświęconych środowisku i bezpieczeństwu, zrealizowano dla pracowników grupy, którzy mieli dostęp do firmowego programu Welfare, obejmującego niemal 50 aktywnych projektów, od ubezpieczeń po usługi bankowe, od siłowni po indywidualne programy poprawy samopoczucia, od szkoleń po opiekę zdrowotną.

Również w 2022 roku firma otrzymała nagrodę Best Company Artribune Award, którą przyznano jej za aktywną współpracę i wspieranie lokalnych instytucji, podmiotów kulturalnych oraz organizacji non profit. Spośród aktywności na uwagę zasługują: utworzenie — wraz z miastem Reggio Emilia i artystą Joanem Fontcubertą — instalacji Curiosa Meravigliosa oraz darowizny, które umożliwiły szpitalom w Sassuolo i Baggiovara (prow. Modena) zakup najnowszej generacji maszyn do diagnostyki i leczenia domowego.

Za sprawą zaangażowania w zmniejszanie śladu klimatycznego, do czego zobowiązują się wszystkie spółki grupy Mohawk Industries — największego na świecie producenta w branży podłóg, zatrudniającego blisko 41 000 pracowników w 19 krajach produkcji i 170 krajach sprzedaży — już drugi rok z rzędu okrzyknięto tę organizację mianem „America’s Climate Leader” oraz wyróżniono ją jako markę będącą liderem zrównoważonego rozwoju — Sustainable Brand Leader 2023. Ranking liderów w dziedzinie troski o klimat prezentowany jest co roku przez jeden z najważniejszych amerykańskich dzienników, USA Today, we współpracy z portalem Statista, będącym na całym świecie punktem odniesienia w zakresie opracowywania rankingów dotyczących kwestii środowiskowych. Z kolei Green Builder Media, wydawca specjalizujący się w materiałach dla ekologicznego budownictwa, opracowuje Sustainable Brand Index, w którym grupę Mohawk sklasyfikowano jako jedną z marek przyjaznych środowisku zarówno w oczach konsumentów, jak i w opinii specjalistów z branży.