Zrównoważony rozwój bodźcem do innowacyjności w branży ceramicznej

czas trwania czytania minuty

Koncentrując się na kwestiach zrównoważonego rozwoju środowiskowego, społecznego i dotyczącego zarządzania, włoskie firmy ceramiczne promują zmiany, jakich ludzkość potrzebuje.

Od bezpieczeństwa w pracy po polityki dotyczące zdrowia, od oceny cyklu życia produktów po ciągłą poprawę procesów produkcji: podejście do kwestii zrównoważonego rozwoju od zawsze leży u podstaw poszukiwania innowacyjnych technik i nowych narzędzi,które będą w stanie napędzać zmiany. Jeśli chodzi o konkurencyjność, podejście przewidujące coraz większe zaangażowanie i coraz większą świadomość na temat zrównoważonego rozwoju promuje w firmach nowe procesy biznesowe, modele organizacyjne usprawniające zarządzanie bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników oraz łańcuchem dostaw, a jednocześnie nowe produkty i systemy, które odpowiadają zmieniającym się potrzebom konsumentów końcowych.

Zapotrzebowanie ze strony konsumentów na produkty przyjazne środowisku nieustannie rośnie, dlatego — aby temu sprostać — w Marazzi Groupopracowano nowe techniki produkcji, które pozwoliły na zmniejszenie grubości płytek, a tym samym ograniczenie wpływu logistyki i transportu zarówno przed, jak i po łańcuchu dostaw. Zoptymalizowano zużycie energii, kierując ciepło wytwarzane przez piece do środka fabryki i wykorzystując je do innych etapów procesu (suszarki, atomizery) oraz do instalacji grzewczej. Dzięki rozsądnemu procesowi zarządzania Marazzi robi coś więcej aniżeli jedynie odzyskiwanie 100% wody ze ścieków powstałych podczas produkcji. Wskaźnik odzysku wód przemysłowych przekracza w firmie 120%, uwzględnia bowiem również ścieki pochodzące z innych okolicznych zakładów z sektora ceramicznego.

Ograniczenie do minimum marnotrawstwa i odpadów, co sprzyja recyklingowi, regeneracji i ponownemu wykorzystywaniu materiałów oraz zasobów, to wybrane przez Marazzi podejście do produkcji typu „cyrkularnego”, czyli model produkcji w cyklu zamkniętym. Przykładowo firma odzyskuje 100% odpadów surowych i wypalanych pochodzących z produkcji płytek i wykorzystuje opakowania wykonane w 100% z materiału pochodzącego z recyklingu oraz w 100% do takiego recyklingu nadające się.

Model taki pozwala Marazzi Group na recykling 99,6% odpadów, czym zajmują się wyspecjalizowani operatorzy, oraz przekazywanie na wysypiska jedynie w sumie 0,4% odpadów generowanych przez procesy produkcyjne.