<link rel="stylesheet" href="/static/CACHE/css/cc8def6aa4b5.css" type="text/css" media="screen, projection">

Jakość, Środowisko i Bezpieczeństwo

Marazzi_Qualita_Ambiente_Main.jpg

Jakość dla Marazzi oznaczajakość produktu, zrównoważenie środowiskowe i poszanowanie dla bezpieczeństwa pracowników– troska o te aspekty umożliwiła firmie certyfikację jej systemów i produktów. Marazzi od zawsze rozumie miłość do ceramiki jako poszanowanie środowiska, zarówno ludzkiego, jak i przyrodniczego.

Firma jest rzecznikiem zrównoważonego ekologicznie przemysłu i przyczyniła się do włączenia ceramiki w proces produkcji w obiegu zamkniętym. Dla całego procesu produkcyjnego firma Marazzi opracowała system zbierania i wykorzystywania odpadów produkcyjnych, wody procesowej, zawartych w nich surowców oraz ciepła wytwarzanego w niektórych fazach. Ekologiczna jakość całego cyklu przemysłowego umożliwia ograniczenie zużycia zasobów naturalnych i zmniejszenie oddziaływania na środowisko dzięki rekultywacji morfologicznej i przyrodniczej kamieniołomów, kontrolowanej gospodarce odpadami, optymalizacji zużycia energii i reutylizacji wody przemysłowej.

Również bezpieczeństwo personelu pracującego w zakładach jest najwyższym priorytetem: Marazzi przeprowadza ciągłe kontrole poziomu bezpieczeństwa, higieny i zdrowia w miejscu pracy, dokonując w razie potrzeby odpowiednich zmian technicznych i organizacyjnych, także dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu w ten proces pracowników, którym oferowany jest program szkoleń, informacji i ciągłej aktualizacji wiedzy w celu zapewnienia zgodności z ustalonymi standardami bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

W 1994 roku Marazzi Group jako jedna z pierwszych firm z branży ceramiki uzyskała certyfikat ISO 9001, który gwarantuje jakość oferowanych produktów i usług, natomiast w 2003 roku certyfikowała swój system zarządzania środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001. Od 2018 roku Marazzi Group posiada certyfikat w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z normą OH SAS 18001.


ISO 9001

In 1994, Marazzi Group was one of the first companies in the industry to obtain ISO 9001 certification which guarantees the quality of the products and services supplied, starting from product design and development through all manufacturing phases.

ISO 14001

During 2004, the Marazzi Group obtained ISO 14001 international certification which sets the prerequisites for the implementation, development and maintenance of an environmental management system, undertaking to control the environmental impacts of its production process with a view to continual improvement.

ISO 45001

Od 2018 roku Marazzi Group potwierdza swoje zaangażowanie na rzecz ciągłej poprawy i bezpośredni wkład całego personelu w system zarządzania Zdrowiem i Bezpieczeństwem w pracy, zgodnie z normą OHSAS 18001, którą teraz zastępuje międzynarodowa norma ISO 45001.

CE Marking

Marazzi Group S.r.l has fulfilled all CE Marking requirements for its products. Relevant commercial documentation is available for distributors, professionals and users on the website www.marazzi.it

QB UPEC

Francuski certyfikat QB UPEC to dla użytkownika gwarancja: zapewnia, że dostarczone produkty, na których widnieją logo QB i UPEC, są zgodne z tym, co przewiduje norma EN 14411 zgodnie z określonymi zasadami certyfikacji i że produkty takie posiadają właściwości użytkowe określone w specyfikacji CSTB „Specyfikacja techniczna w zakresie klasyfikacji UPEC dla okładzin ceramicznych na posadzki”. Każda z czterech liter oznacza odpowiednio:

U: odporność na zużycie w wyniku chodzenia
P: odporność mechaniczna na przesuwanie obiektów ruchomych i stałych
E: zachowanie w przypadku wody
C: odporność na działanie chemikaliów

CCC Certification

CCC certification, introduced in 2002, is applicable to all products imported into and manufactured in china for sale on the Chinese market. The information specified by CCC certification generally concerns health and safety and, regarding ceramic tiles in particular, specifically refers only to tiles in porcelain stoneware with absorption equal to or lower than 0.5%. The certification is issued by bodies specially accredited by the Chinese authorities, which are all based in China.

GPP

Marazzi is registered with Confindustria Ceramica (the Italian Ceramics Industrialists’ Association) as qualified under the GPP (Good Phytosanitary Practices) programme for the control and shipment of ceramic tiles destined for the USA.

Green Building Council Italia

Marazzi Group S.r.l. jest członkiem Green Building Council Italy, włoskiego stowarzyszenia promującego kulturę zrównoważonego, energooszczędnego, przyjaznego dla środowiska budownictwa. Przyczynia się w ten sposób do poprawy jakości życia mieszkańców dzięki standardowi certyfikacji LEED®.

Leed® Credit i materiały pochodzące z recyklingu

Dobrowolna certyfikacja LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) to najbardziej popularny międzynarodowy protokół dotyczący budownictwa przyjaznego środowisku i zrównoważonego projektowania, który promowany jest przez Amerykańską Radę Budownictwa Ekologicznego - U.S. Green Building Council. System klasyfikacji LEED® obejmuje 9 kategorii, z których każda jest podzielona na obowiązkowe warunki wstępne i punkty (kredyty) przyznawane w zależności od właściwości danego projektu. Dzięki jakości ekologicznej całego cyklu produkcji wszystkie produkty z ceramiki i gresu porcelanowego Marazzi przyczyniają się do zdobywania kredytów LEED® przez budynki, w których są one stosowane, zwłaszcza w przypadku obszarów tematycznych związanych z Materiałami i Zasobami naturalnymi (MR), Zrównoważoną lokalizacją (SS) oraz Jakością Środowiska Wewnętrznego (EQ). Różne kolekcje produktów Marazzi (patrz tabela poniżej) wykonano w 40% z materiału pochodzącego z recyklingu, co potwierdza międzynarodowy instytut certyfikacyjny „Certiquality”, a poza tym pozwalają one na zdobycie kredytów LEED® w kategorii Materiałów i Zasobów naturalnych.

Greenguard

Certyfikacja GREENGUARD GOLD zapewnia, że dany produkt spełnia jedne z najbardziej rygorystycznych i kompleksowych norm międzynarodowych w zakresie niskich emisji lotnych związków organicznych (LZO) w pomieszczeniach wewnętrznych. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej http://spot.ulprospector.com.

EPD

Marazzi Group has assessed its products' environmental impact throughout their life cycle, from extraction and processing of the raw materials through to the recycling of demolition spoil. The findings of this LCA (Life Cycle Assessment), performed in accordance with the ISO 14040 series international standards, have been published in the Environmental Product Declaration (ISO 14025 and EN 15804), contributing to the attainment of LEED certification credits.

Declare Label

Declare jest to program dobrowolnej deklaracji, którego celem jest sprawianie, poprzez przejrzyste informowanie o składnikach, by w branży materiałów budowlanych stosowane były zdrowsze i bardziej ekologiczne materiały.

Produkty, o których Marazzi Group informuje w swojej dobrowolnej deklaracji, są materiałami klasyfikowanymi jako „Red List Free”, czyli niezawierającymi składników obecnych na „czerwonej liście” Living Building Challenge:

• brak substancji chemicznych zanieczyszczających środowisko
• brak substancji chemicznych wykazujących zdolność do bioakumulacji w ramach łańcucha żywnościowego, które mogłyby osiągać stężenie toksyczne
• brak substancji chemicznych szkodliwych dla pracowników produkcji i budownictwa

HPD (Healt Product Declaration)

Marazzi Group produkuje swoje produkty przy użyciu surowców naturalnego pochodzenia, takich jak gliny, skalenie, piaski i pigmenty nieorganiczne. Aby zapewniać przejrzystość informacji, firma publikuje tzw. HPD (Health Product Declaration, tj. Deklaracja Zdrowia Produktów), składaną niezależnie deklarację dotyczącą składu chemicznego produktów, która pozwala użytkownikom ocenić powagę i rodzaj zagrożenia związanego z poszczególnymi składnikami wyrobów budowlanych. HPD jest uznawana w ramach systemu punktów LEED.