Jakość, Środowisko i Bezpieczeństwo

Jakość dla Marazzi oznacza jakość produktu, zrównoważenie środowiskowe i poszanowanie dla bezpieczeństwa pracowników – troska o te aspekty umożliwiła firmie certyfikację jej systemów i produktów. Marazzi od zawsze rozumie miłość do ceramiki jako poszanowanie środowiska, zarówno ludzkiego, jak i przyrodniczego.

Firma jest rzecznikiem zrównoważonego ekologicznie przemysłu i przyczyniła się do włączenia ceramiki w proces produkcji w obiegu zamkniętym. Dla całego procesu produkcyjnego firma Marazzi opracowała system zbierania i wykorzystywania odpadów produkcyjnych, wody procesowej, zawartych w nich surowców oraz ciepła wytwarzanego w niektórych fazach. Ekologiczna jakość całego cyklu przemysłowego umożliwia ograniczenie zużycia zasobów naturalnych i zmniejszenie oddziaływania na środowisko dzięki rekultywacji morfologicznej i przyrodniczej kamieniołomów, kontrolowanej gospodarce odpadami, optymalizacji zużycia energii i reutylizacji wody przemysłowej.

Również bezpieczeństwo personelu pracującego w zakładach jest najwyższym priorytetem: Marazzi przeprowadza ciągłe kontrole poziomu bezpieczeństwa, higieny i zdrowia w miejscu pracy, dokonując w razie potrzeby odpowiednich zmian technicznych i organizacyjnych, także dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu w ten proces pracowników, którym oferowany jest program szkoleń, informacji i ciągłej aktualizacji wiedzy w celu zapewnienia zgodności z ustalonymi standardami bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

W 1994 roku Marazzi Group jako jedna z pierwszych firm z branży ceramiki uzyskała certyfikat ISO 9001, który gwarantuje jakość oferowanych produktów i usług, natomiast w 2003 roku certyfikowała swój system zarządzania środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001. Od 2018 roku Marazzi Group posiada certyfikat w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z normą OH SAS 18001.


ISO 9001

W 1994 roku Marazzi Group jako jedna z pierwszych firm z branży ceramiki uzyskała certyfikat ISO 9001, który gwarantuje jakość oferowanych produktów i usług od samego projektu oraz etapu opracowywania produktu i we wszystkich fazach jego realizacji.

ISO 14001

W roku 2004 Marazzi Group, dzięki zaangażowaniu w kontrolę wpływu na środowisku własnego procesu produkcyjnego z myślą o ciągłej poprawie, uzyskała międzynarodowy certyfikat ISO 14001, który określa wymagania w zakresie wdrażania, opracowywania i utrzymywania systemu zarządzania środowiskowego.
 

ISO 45001

Od 2018 roku Marazzi Group potwierdza swoje zaangażowanie na rzecz ciągłej poprawy i bezpośredni wkład całego personelu w system zarządzania Zdrowiem i Bezpieczeństwem w pracy, zgodnie z normą OHSAS 18001, którą teraz zastępuje międzynarodowa norma ISO 45001.

Oznaczenie CE

Firma Marazzi Group S.r.l. podjęła kroki mające na celu przyjęcie zobowiązań wynikających z umieszczania na jej produktach oznaczenia CE. Dystrybutorzy, specjaliści z branży i użytkownicy mogą się zapoznać z właściwą dokumentacją handlową w obszarze pobierania na niniejszej stronie internetowej.

Oznakowanie UKCA

Marazzi Group S.r.l przystapila do wypelnienia zobowiazan wynikajacych z oznakowania UKCA, odnoszacych sie do rynku brytyjskiego, dla swoich produktow. Dystrybutorzy, profesjonalisci i uzytkownicy moga zapoznac sie z odpowiednia dokumentacja handlowa w obszarze pobierania tej witryny.

QB UPEC

Francuski certyfikat QB UPEC to dla użytkownika gwarancja: zapewnia, że dostarczone produkty, na których widnieją logo QB i UPEC, są zgodne z tym, co przewiduje norma EN 14411 zgodnie z określonymi zasadami certyfikacji i że produkty takie posiadają właściwości użytkowe określone w specyfikacji CSTB „Specyfikacja techniczna w zakresie klasyfikacji UPEC dla okładzin ceramicznych na posadzki”. Każda z czterech liter oznacza odpowiednio:

U: odporność na zużycie w wyniku chodzenia
P: odporność mechaniczna na przesuwanie obiektów ruchomych i stałych
E: zachowanie w przypadku wody
C: odporność na działanie chemikaliów

Certyfikat CCC

Certyfikat CCC, wprowadzony w 2002, dotyczy zarówno produktów przeznaczonych na import, jak i wyrobów wyprodukowanych w Chinach przeznaczonych na tamtejszy rynek. Informacje dotyczące Certyfikatu CCC dotyczą na ogół bezpieczeństwa i zdrowia, ze szczególnym odniesieniem – w przypadku płytek ceramicznych – do tylko płytek z gresu porcelanowego, ze wskaźnikiem absorpcji wynoszącym 0,5% lub mniej. Certyfikat ten można uzyskać poprzez interwencje instytutów posiadających specjalną akredytację władz chińskich.
 

GPP

Firma Marazzi widnieje w rejestrze przedsiębiorstw kwalifikowanych przez włoską organizację Confindustria Ceramica w związku ze stosowaniem programu GPP (Good Phytosanitary Practices) w zakresie zarządzania i wysyłania płytek ceramicznych do Stanów Zjednoczonych.

Green Building Council Italia

Marazzi Group S.r.l. jest członkiem Green Building Council Italy, włoskiego stowarzyszenia promującego kulturę zrównoważonego, energooszczędnego, przyjaznego dla środowiska budownictwa. Przyczynia się w ten sposób do poprawy jakości życia mieszkańców dzięki standardowi certyfikacji LEED®.

Leed® Credit i materiały pochodzące z recyklingu

Dobrowolna certyfikacja LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) to najbardziej popularny międzynarodowy protokół dotyczący budownictwa przyjaznego środowisku i zrównoważonego projektowania, który promowany jest przez Amerykańską Radę Budownictwa Ekologicznego - U.S. Green Building Council. System klasyfikacji LEED® obejmuje 9 kategorii, z których każda jest podzielona na obowiązkowe warunki wstępne i punkty (kredyty) przyznawane w zależności od właściwości danego projektu. Dzięki jakości ekologicznej całego cyklu produkcji wszystkie produkty z ceramiki i gresu porcelanowego Marazzi przyczyniają się do zdobywania kredytów LEED® przez budynki, w których są one stosowane, zwłaszcza w przypadku obszarów tematycznych związanych z Materiałami i Zasobami naturalnymi (MR), Zrównoważoną lokalizacją (SS) oraz Jakością Środowiska Wewnętrznego (EQ). Różne kolekcje produktów Marazzi wykonano w 40% z materiału pochodzącego z recyklingu, co potwierdza międzynarodowy instytut certyfikacyjny „Certiquality”, a poza tym pozwalają one na zdobycie kredytów LEED® w kategorii Materiałów i Zasobów naturalnych.

Greenguard

Certyfikacja GREENGUARD GOLD zapewnia, że dany produkt spełnia jedne z najbardziej rygorystycznych i kompleksowych norm międzynarodowych w zakresie niskich emisji lotnych związków organicznych (LZO) w pomieszczeniach wewnętrznych. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej http://spot.ulprospector.com.

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA EPD

Marazzi Group oceniła wpływ swoich produktów na środowisko w całym ich cyklu życia, od fazy wydobycia i przetwarzania surowców aż po odzysk odpadów pochodzących z rozbiórki. Wyniki analizy LCA (Life Cycle Assessment), przeprowadzanej zgodnie z międzynarodowymi normami z serii ISO 14040, zostały opublikowane w deklaracji środowiskowej produktu EPD (ISO 14025 i EN 15804), dzięki której można uzyskać kredyty niezbędne w ramach certyfikacji LEED.

Declare Label

Declare jest to program dobrowolnej deklaracji, którego celem jest sprawianie, poprzez przejrzyste informowanie o składnikach, by w branży materiałów budowlanych stosowane były zdrowsze i bardziej ekologiczne materiały.

Produkty, o których Marazzi Group informuje w swojej dobrowolnej deklaracji, są materiałami klasyfikowanymi jako „Red List Free”, czyli niezawierającymi składników obecnych na „czerwonej liście” Living Building Challenge:

• brak substancji chemicznych zanieczyszczających środowisko
• brak substancji chemicznych wykazujących zdolność do bioakumulacji w ramach łańcucha żywnościowego, które mogłyby osiągać stężenie toksyczne
• brak substancji chemicznych szkodliwych dla pracowników produkcji i budownictwa

HPD (Healt Product Declaration)

Marazzi Group produkuje swoje produkty przy użyciu surowców naturalnego pochodzenia, takich jak gliny, skalenie, piaski i pigmenty nieorganiczne. Aby zapewniać przejrzystość informacji, firma publikuje tzw. HPD (Health Product Declaration, tj. Deklaracja Zdrowia Produktów), składaną niezależnie deklarację dotyczącą składu chemicznego produktów, która pozwala użytkownikom ocenić powagę i rodzaj zagrożenia związanego z poszczególnymi składnikami wyrobów budowlanych. HPD jest uznawana w ramach systemu punktów LEED.