Prośba o aktywację Gwarancja Na Blat The Top

Wybierz plik
Wybierz plik

Upoważniam administratora danych do przetwarzania moich danych osobowych za pomocą tradycyjnych metod kontaktu, za pośrednictwem adresu e-mail, a także przy wykorzystaniu narzędzi automatycznych (takich jak np. poczta elektroniczna, faks, nagrane wiadomości telefoniczne, SMS-y, MMS-y, komunikatory internetowe, sieci społecznościowe itp.) w celach promocyjnych, zgodnie z postanowieniami ust. 3 lit. d) niniejszej klauzuli informacyjnej klauzulą informacyjną.

Upoważniam administratora danych do przetwarzania moich danych osobowych w celu udziału w badaniach satysfakcji klientów, zgodnie z postanowieniami ust. 3 lit. e) niniejszej klauzuli informacyjnej klauzulą informacyjną.