Informacje o spółce

Marazzi Group S.r.l. a Socio Unico

 

 

Siedziba statutowa Viale Regina Pacis, 39
41049 Sassuolo (MO) – Włochy

 

Numer VAT 00611410374
Kapitał zakł. 102 232 000 euro wpłacony w całości
KOD PODATKOWY I NR wpisu do Rejestru Przedsiębiorstw Modena 00611410374 R.E.A. (Rejestr Gospodarczo-Administracyjny) 
Modena nr 49129 n. kod elektroniczny MO 041028 spółka podlegająca zarządowi
i koordynacji MOHAWK INDUSTRIES, INC.