category icon Pianeta

Jakość, Środowisko i Bezpieczeństwo

czas trwania czytania minuty

Jakość dla Marazzi oznacza jakość produktu, zrównoważenie środowiskowe i poszanowanie dla bezpieczeństwa pracowników – troska o te aspekty umożliwiła firmie certyfikację jej systemów i produktów. Marazzi od zawsze rozumie miłość do ceramiki jako poszanowanie środowiska, zarówno ludzkiego, jak i przyrodniczego.

Firma jest rzecznikiem zrównoważonego ekologicznie przemysłu i przyczyniła się do włączenia ceramiki w proces produkcji w obiegu zamkniętym. Dla całego procesu produkcyjnego firma Marazzi opracowała system zbierania i wykorzystywania odpadów produkcyjnych, wody procesowej, zawartych w nich surowców oraz ciepła wytwarzanego w niektórych fazach. Ekologiczna jakość całego cyklu przemysłowego umożliwia ograniczenie zużycia zasobów naturalnych i zmniejszenie oddziaływania na środowisko dzięki rekultywacji morfologicznej i przyrodniczej kamieniołomów, kontrolowanej gospodarce odpadami, optymalizacji zużycia energii i reutylizacji wody przemysłowej.

Również bezpieczeństwo personelu pracującego w zakładach jest najwyższym priorytetem: Marazzi przeprowadza ciągłe kontrole poziomu bezpieczeństwa, higieny i zdrowia w miejscu pracy, dokonując w razie potrzeby odpowiednich zmian technicznych i organizacyjnych, także dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu w ten proces pracowników, którym oferowany jest program szkoleń, informacji i ciągłej aktualizacji wiedzy w celu zapewnienia zgodności z ustalonymi standardami bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

W 1994 roku Marazzi Group jako jedna z pierwszych firm z branży ceramiki uzyskała certyfikat ISO 9001, który gwarantuje jakość oferowanych produktów i usług, natomiast w 2003 roku certyfikowała swój system zarządzania środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001. Od 2018 roku Marazzi Group posiada certyfikat w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z normą OH SAS 18001.

ISO 14001

W roku 2004 Marazzi Group, dzięki zaangażowaniu w kontrolę wpływu na środowisku własnego procesu produkcyjnego z myślą o ciągłej poprawie, uzyskała międzynarodowy certyfikat ISO 14001, który określa wymagania w zakresie wdrażania, opracowywania i utrzymywania systemu zarządzania środowiskowego

ISO 50001

Firma Marazzi Group rozszerzyła w 2022 roku proces certyfikacji swojego zintegrowanego systemu zarządzania o aspekty pomiaru, kontroli i poprawy wydajności w obszarze energetyki, zgodnie z normą ISO 50001.

ISO 45001

Od 2018 roku Marazzi Group potwierdza swoje zaangażowanie na rzecz ciągłej poprawy i bezpośredni wkład całego personelu w system zarządzania Zdrowiem i Bezpieczeństwem w pracy, zgodnie z normą OHSAS 18001, którą teraz zastępuje międzynarodowa norma ISO 45001.

ISO 9001

W 1994 roku Marazzi Group jako jedna z pierwszych firm z branży ceramiki uzyskała certyfikat ISO 9001, który gwarantuje jakość oferowanych produktów i usług od samego projektu oraz etapu opracowywania produktu i we wszystkich fazach jego realizacji.

Green Building Council Italy

Marazzi Group S.r.l. jest członkiem Green Building Council Italy, włoskiego stowarzyszenia promującego kulturę zrównoważonego, energooszczędnego, przyjaznego dla środowiska budownictwa. Przyczynia się w ten sposób do poprawy jakości życia mieszkańców dzięki standardowi certyfikacji LEED®.

GPP

Firma Marazzi widnieje w rejestrze przedsiębiorstw kwalifikowanych przez włoską organizację Confindustria Ceramica w związku ze stosowaniem programu GPP (Good Phytosanitary Practices) w zakresie zarządzania i wysyłania płytek ceramicznych do Stanów Zjednoczonych.

Certyfikat CCC

Certyfikat CCC, wprowadzony w 2002, dotyczy zarówno produktów przeznaczonych na import, jak i wyrobów wyprodukowanych w Chinach przeznaczonych na tamtejszy rynek. Informacje dotyczące Certyfikatu CCC dotyczą na ogół bezpieczeństwa i zdrowia, ze szczególnym odniesieniem – w przypadku płytek ceramicznych – do tylko płytek z gresu porcelanowego, ze wskaźnikiem absorpcji wynoszącym 0,5% lub mniej. Certyfikat ten można uzyskać poprzez interwencje instytutów posiadających specjalną akredytację władz chińskich.

Oznaczenie CE

Firma Marazzi Group S.r.l. podjęła kroki mające na celu przyjęcie zobowiązań wynikających z umieszczania na jej produktach oznaczenia CE. Dystrybutorzy, specjaliści z branży i użytkownicy mogą się zapoznać z właściwą dokumentacją handlową w obszarze pobierania na niniejszej stronie internetowej.

Oznakowanie UKCA

Marazzi Group S.r.l przystapila do wypelnienia zobowiazan wynikajacych z oznakowania UKCA, odnoszacych sie do rynku brytyjskiego, dla swoich produktow. Dystrybutorzy, profesjonalisci i uzytkownicy moga zapoznac sie z odpowiednia dokumentacja handlowa w obszarze pobierania tej witryny.

EPD (Environmental Product Declaration)

Marazzi Group oceniła wpływ swoich produktów na środowisko w całym ich cyklu życia, od fazy wydobycia i przetwarzania surowców aż po odzysk odpadów pochodzących z rozbiórki. Wyniki analizy LCA (Life Cycle Assessment), przeprowadzanej zgodnie z międzynarodowymi normami z serii ISO 14040, zostały opublikowane w deklaracji środowiskowej produktu EPD (ISO 14025 i EN 15804), dzięki której można uzyskać kredyty niezbędne w ramach certyfikacji LEED.

ISO 17889-1

Firma Marazzi Group, jako jedna z pierwszych na świecie firm, uzyskała w 2022 roku certyfikat ISO 17889-1, pierwszą międzynarodową normę, w ramach której dokonuje się oceny płytek ceramicznych pod kątem kwestii zrównoważonego rozwoju, uwzględniając różne kryteria ilościowe i jakościowe w trzech obszarach zrównoważonego rozwoju: środowiskowym, społecznym i ekonomicznym.

Materiał z recyklingu

Kolekcja z dużą zawartością materiałów pochodzących z recyklingu, od 30 do 40% w zależności od elementu. Seria bierze udział w uzyskaniu punktów LEED® w kategorii Materiały i Zasoby.

Leed® Credit i materiały pochodzące z recyklingu

Dobrowolna certyfikacja LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) jest najczęściej stosowanym międzynarodowym protokołem dotyczącym ekologicznego budownictwa i zrównoważonego projektowania promowanym przez U.S. Green Building Council. System oceny LEED® składa się z 9 kategorii, z których każda jest podzielona na obowiązkowe warunki wstępne i punkty określone przez charakterystykę projektu.

Wszystkie wyroby z ceramiki i kamionki porcelanowej Marazzi, dzięki ekologicznej jakości całego cyklu produkcji przemysłowej, przyczyniają się do uzyskania kredytów LEED® dla budynków, w szczególności dla obszarów tematycznych związanych z materiałami i zasobami (MR), Sustainable Site (SS) oraz Wewnętrzna Jakość Środowiska (EQ).

Greenguard

Certyfikacja GREENGUARD GOLD zapewnia, że dany produkt spełnia jedne z najbardziej rygorystycznych i kompleksowych norm międzynarodowych w zakresie niskich emisji lotnych związków organicznych (LZO) w pomieszczeniach wewnętrznych. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej http://spot.ulprospector.com.

NSF

Program certyfikacji NSF Food Equipment obejmuje 22 różne standardy, które określają minimalne wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny żywności dotyczące materiałów, projektowania, produkcji, konstrukcji i wydajności urządzeń do obsługi i przetwarzania żywności. Materiały typu solid surface są testowane zgodnie z normą „NSF/ANSI 51: Food Equipment Materials”, która określa wymagania dotyczące zdrowia publicznego dla materiałów używanych do budowy komercyjnego sprzętu spożywczego.

QB UPEC

Francuski certyfikat QB UPEC to dla użytkownika gwarancja: zapewnia, że dostarczone produkty, na których widnieją logo QB i UPEC, są zgodne z tym, co przewiduje norma EN 14411 zgodnie z określonymi zasadami certyfikacji i że produkty takie posiadają właściwości użytkowe określone w specyfikacji CSTB „Specyfikacja techniczna w zakresie klasyfikacji UPEC dla okładzin ceramicznych na posadzki”. Każda z czterech liter oznacza odpowiednio:

U: odporność na zużycie w wyniku chodzenia
P: odporność mechaniczna na przesuwanie obiektów ruchomych i stałych
E: zachowanie w przypadku wody
C: odporność na działanie chemikaliów

FDES

Firma Marazzi Group opublikowała w swojej bazie danych INIES własną kartę FDES (Fiche Déclaration Environnementale et Sanitaire), w której opisano parametry efektywności środowiskowej wyrobów budowlanych i udzielono informacji związanych z ochroną zdrowia, zgodnie z normami ISO 14025, NF EN 15804+A1, NF EN 15804/CN.

Declare Label

Declare jest to program dobrowolnej deklaracji, którego celem jest sprawianie, poprzez przejrzyste informowanie o składnikach, by w branży materiałów budowlanych stosowane były zdrowsze i bardziej ekologiczne materiały.

Produkty, o których Marazzi Group informuje w swojej dobrowolnej deklaracji, są materiałami klasyfikowanymi jako „Red List Free”, czyli niezawierającymi składników obecnych na „czerwonej liście” Living Building Challenge:

• brak substancji chemicznych zanieczyszczających środowisko
• brak substancji chemicznych wykazujących zdolność do bioakumulacji w ramach łańcucha żywnościowego, które mogłyby osiągać stężenie toksyczne
• brak substancji chemicznych szkodliwych dla pracowników produkcji i budownictwa

HPD (Health Product Declaration)

Marazzi Group produkuje swoje produkty przy użyciu surowców naturalnego pochodzenia, takich jak gliny, skalenie, piaski i pigmenty nieorganiczne. Aby zapewniać przejrzystość informacji, firma publikuje tzw. HPD (Health Product Declaration, tj. Deklaracja Zdrowia Produktów), składaną niezależnie deklarację dotyczącą składu chemicznego produktów, która pozwala użytkownikom ocenić powagę i rodzaj zagrożenia związanego z poszczególnymi składnikami wyrobów budowlanych. HPD jest uznawana w ramach systemu punktów LEED.

CAM

Wydane w 2017 roku przez Ministerstwo Środowiska „Minimalne Kryteria Środowiskowe dla wyposażenia wnętrz, wyrobów budowlanych i wyrobów tekstylnych” to rozporządzenie, które określa zasady zarządzania kontraktami na renowacje i nowe budowy administracji publicznej we Włoszech, w celu: zachęcanie do projektowania i budowy budynków o zmniejszonym wpływie na środowisko.

Deklaracja zgodności z CAM Grupy Marazzi jest dostępna w EPD włoskich zakładów.