<link rel="stylesheet" href="/static/CACHE/css/cc8def6aa4b5.css" type="text/css" media="screen, projection">

Techniczny - Gres Porcellanato Efekt kamienia

Dostępny w różnych wariantach kamienia gres techniczny o wysokich parametrach jest jeszcze bardziej odporny na pękanie niż gres standardowy. Dostosowany do mocno eksploatowanych powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, stosowany również jako okładzina zewnętrzna budynków, aby nadać szczególny charakter wentylowanym elewacjom.