Gres o efekcie cementu o grubości 20 mm

Material20

Concrete Look

 • Floors 20 mm

Gres o efekcie cementu o grubości 20 mm

Material20, gres o efekcie cementu o grubości 20 mm, naniesiony na klej lub żwir, jest idealny do przestrzeni zewnętrznych obiektów mieszkalnych i komercyjnych.