Gres o efekcie cementu o grubości 20 mm

Memento20

Concrete Look

 • Floors 20 mm

Gres o efekcie cementu o grubości 20 mm

Naniesiony na klej lub żwir, gres z efektem cementu o grubości 20 mm, Memento20, jest idealny do przestrzeni zewnętrznych mieszkalnych i komercyjnych.