Gres pogrubiony o efekcie kamienia

Mystone Bluestone20

Stone Look

 • Floors 20 mm

Gres pogrubiony o efekcie kamienia

Naniesiony na klej lub żwir, gres z efektem kamienia o grubości 20 mm, Mystone Bluestone20, jest idealny do przestrzeni zewnętrznych mieszkalnych i komercyjnych.