<link rel="stylesheet" href="/static/CACHE/css/cc8def6aa4b5.css" type="text/css" media="screen, projection">

Green - Piastrelle Czarny

Czarne płytki Marazzi są ekologiczne. Są również trwałe i wysokiej jakości. Produkuje się je w systemach o cyklu zamkniętym, który umożliwia odzyskiwanie i ponowne wykorzystanie energii, wody, surowców i odpadów. Ekologicznie zrównoważona jakość potwierdzona międzynarodowymi standardami.