<link rel="stylesheet" href="/static/CACHE/css/53371178d549.css" type="text/css" media="screen, projection">

Jednolity kolor Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne Tiles