Jak to działa

Wyświetlanie DDS

Wyświetl swoje zlecenia transportowe (DDS)
Po wejściu na portal przewoźnik może wyświetlać wszystkie zlecenia transportowe (DDS) przypisane mu przez klientów, wraz ze wszystkimi danymi niezbędnymi do odbioru towaru. Można również wyświetlać DDS-y otrzymane w ramach pełnomocnictwa od innych przewoźników.

Wybierz DDS-y do odbioru i zaplanuj Przewóz
Można wybrać DDS-y do odbioru, zaznaczając odpowiednie pola, i zaplanować Przewóz.
Informacje o Przewozie zostaną automatycznie przekazane do Biura Przyjęć, co pozwoli uniknąć oczekiwania przy okienku.

Zarezerwuj plac na załadunek/rozładunek towaru
Dla każdego Przewozu można zarezerwować termin w wybranych magazynach. Aby móc wybrać jeden z proponowanych placów, wystarczy wskazać przybliżoną datę i godzinę przyjazdu.

Wjazd FREE-PASS za pośrednictwem SMARTFONA lub LISTU PRZEWOZOWEGO
Po wskazaniu Terminu program generuje list przewozowy, który umożliwia wjazd FREE-PASS, czyli priorytetowy. List przewozowy zostanie wysłany pocztą elektroniczną i udostępniony na smartfonie.