MTM Faq

W których magazynach wdrożono system MTM?

Załadunek można rezerwować za pomocą portalu MTM we wszystkich zakładach we Włoszech i w Hiszpanii, zgodnie z aktualnym harmonogramem załadunków.

Wyznaczenie terminu załadunku towaru za pośrednictwem portalu MTM umożliwia uzyskanie natychmiastowego dostępu do magazynu, a więc uniknięcie kolejki i związanego z nią czasu oczekiwania. Kierowca proszony jest wyłącznie o stawienie się w biurze przyjęć, aby potwierdzić swój przyjazd okazując list przewozowy (w formie papierowej lub cyfrowej) w okienku u operatora lub skanując kod kreskowy znajdujący się na dokumencie w automatycznym punkcie obsługi. Jeśli kierowca stawi się na miejscu w ustalonym terminie, na zewnętrznym ekranie wyświetli się tablica rejestracyjna pojazdu, a system zatwierdzi pierwszeństwo wstępu do magazynu.

Czas przybycia określa się z tolerancją 15 minut przed i 15 minut po umówionym terminie załadunku towaru. Po przekroczeniu tego czasu punktualność kolejnych załadunków byłaby zagrożona, zatem w takim przypadku nie możemy zagwarantować pierwszeństwa załadunku. Jednakże kierowca może zmienić godzinę załadunku poprzez portal MTM do ostatniej chwili, biorąc pod uwagę ewentualne opóźnienia lub wcześniejsze dotarcie do magazynu.

Jeżeli jeden przewóz obejmuje załadunek w różnych magazynach Marazzi, należy ustalić termin załadunku towaru dla każdego z magazynów. Jeśli opóźnienie załadunku leżące po stronie Marazzi spowoduje późne przybycie kierowcy do kolejnego magazynu, kierowca nadal będzie miał zagwarantowane pierwszeństwo załadunku.

System rezerwacji Marazzi Transportation Management (MTM) zastępuje wszystkie wcześniej stosowane metody rezerwacji załadunku. We wszystkich magazynach grupy terminy załadunku towaru można wyznaczyć wyłącznie za pośrednictwem systemu MTM.

Dział obsługi klienta nadal będzie wysyłać bieżące wykazy załadunkowe, nawet po wdrożeniu systemu MTM, aby potwierdzić informacje podane na portalu. Oba narzędzia będą przechowywać zlecenia transportowe (DDS), które należy odebrać w jednym z zakładów wraz z wszystkimi potrzebnymi danymi. Ponadto na portalu MTM będzie prowadzony i udostępniany przewoźnikowi rejestr wszystkich zebranych zleceń transportowych wraz z terminami załadunku towaru, aby uprościć ewentualne kontrole.

Jeśli pojedynczy przewóz towaru wiąże się z jego odbiorem w wielu magazynach, należy zarezerwować termin załadunku w każdym z magazynów. Na etapie rezerwacji terminu załadunku towaru system oblicza automatycznie czas załadunku na podstawie liczby przemieszczanych palet, ale nie uwzględnia czasu potrzebnego na przejazd między magazynami. Dlatego przy ustalaniu terminu załadunku należy uwzględnić czas na przejazd między magazynami.

Tak, MTM umożliwia w pełni niezależne powierzanie i/lub przyjmowanie zleceń transportowych (DDS) innych przewoźników. Pierwotnie przypisany przewoźnik, za pomocą kilku prostych kroków może udostępnić drugiemu przewoźnikowi własne wybrane zlecenia transportowe w portalu MTM. Drugi przewoźnik może je wybrać i uwzględnić we własnych przewozach/terminach załadunku. W ten sposób to pierwotnie przypisany przewoźnik musi upoważnić drugiego przewoźnika do wyświetlania jego zleceń transportowych. Aby powyższa procedura była możliwa, obaj przewoźnicy muszą być zarejestrowani na portalu MTM. Zachęcamy zatem do powiadomienia wszystkich partnerów, dla których zazwyczaj odbieracie towar w magazynach Marazzi, aby zarejestrowali się na stronie MTM za pomocą właściwego formularza

Aby zapewnić prawidłowe przygotowanie towaru w magazynie, przewoźnik musi wybrać zlecenia transportowe do odbioru (DDS), a następnie wyznaczyć termin przewozu co najmniej jeden dzień przed przyjazdem do magazynu. W przypadku rezerwacji terminu załadunku nie ma żadnych szczególnych wymogów czasowych. Zalecamy jednak dokonać rezerwacji jak najwcześniej, aby mieć pewność, że magazyn będzie dostępny w preferowanych godzinach. Tych samych zasad należy przestrzegać w przypadku wprowadzania zmian do składu towaru lub do godziny jego odbioru: zamówienia przewozowe można dodawać lub usuwać najpóźniej jeden dzień przed załadunkiem, podczas gdy ewentualne zmiany godzin załadunku towaru można wprowadzać do ostatniej chwili.

Portal MTM umożliwia zarządzanie pilnymi zleceniami również po wyznaczeniu terminu załadunku towaru. W tym celu należy postępować zgodnie z procedurą dodawania zleceń transportowych (DDS) do wyznaczonego terminu załadunku albo podać kierowcy kody dodanych zleceń transportowych, aby poprosił personel biura administracyjnego o ręczne dodanie zlecenia. Biuro przyjęć zawsze zapewnia możliwość ręcznego dodania kolejnych zleceń transportowych.