Polityka plików cookie

sporządzona zgodnie z art. 13 rozporządzenia (UE) 2016/679 („RODO”)

W niniejszym dokumencie („Polityka plików cookies”) Administrator danych, jak określono poniżej, pragnie poinformować Państwa o sposobach i celach przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z wykorzystywaniem plików cookies oraz innych narzędzi do śledzenia obecnych na stronie internetowej www.marazzi.pl (zwanej w dalszej części, w ujęciu ogólnym, „Stroną internetową”), zgodnie z zarządzeniem wydanym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dnia 8 maja 2014 r. — „Określenie uproszczonych sposobów informowania o wykorzystywaniu plików cookies i uzyskiwania zgody na ich wykorzystywanie”, wraz z późniejszymi objaśnieniami i aktualizacjami („Wytyczne”), art. 122 włoskiego rozporządzenia z mocą ustawy z dnia 30 czerwca 2003 roku, nr 196 (tzw. „Kodeksem o ochronie danych osobowych”) i art. 13 RODO.

 

1. Kto jest Administratorem danych i Inspektorem ochrony danych (IOD)

Administratorem danych jest firma Marazzi Group S.r.l. a Socio unico, z siedzibą pod adresem Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (Modena), Włochy, reprezentowana przez jej tymczasowego przedstawiciela prawnego (dalej „Administrator” lub „Marazzi”).

W celu wykonania swoich praw, jak również uzyskania wszelkich informacji dotyczących tych praw i/lub niniejszej Klauzuli informacyjnej, mogą Państwo kontaktować się z Administratorem, korzystając z następujących danych do kontaktu: privacy@marazzigroup.com – tel.: +39 0536 860800.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych („IOD”), z którym mogą się Państwo kontaktować w celu wykonania swoich praw, wskazanych w poniższym punkcie 7, jak również uzyskania wszelkich informacji dotyczących tych praw i/lub niniejszej Klauzuli informacyjnej, pisząc na adres: dpo@marazzigroup.com.

2. Czym są i do czego służą pliki cookies

Pliki cookies są niewielkimi ciągami tekstowymi, na ogół składającymi się z liter i/lub numerów, które strony internetowe odwiedzane przez Użytkownika wysyłają do jego urządzenia (na ogół poprzez przeglądarkę), gdzie są one zapisywane i archiwizowane, a następnie odsyłane z powrotem do tych samych stron internetowych, które je wygenerowały, w momencie, gdy ten sam Użytkownik ponownie odwiedzi daną Stronę, dzięki czemu zachowywane są w pamięci poprzednie interakcje Użytkownika z taką Stroną.

Informacje kodowane przez pliki cookies obejmują dane osobowe (np. adres IP, imię Użytkownika, adres e-mail itd.) lub dane o charakterze nieosobowym, takie jak ustawienia języka lub informacje o typie urządzenia wykorzystywanym przez Użytkownika do poruszania się po Stronie.

Pliki cookies pełnią więc różne funkcje i pozwalają na skuteczne poruszanie się po Stronie, a preferencje Użytkownika są zapamiętywane, dzięki czemu może on swobodniej korzystać z danej witryny. Pliki cookies są przykładowo wykorzystywane w celu zapamiętania informatycznych danych uwierzytelniających, preferowanego przez Użytkownika języka lub innych informacji bądź preferencji dotyczących specyficznych konfiguracji, w celu monitorowania sesji, usprawniania i zwiększania efektywności wykorzystania zawartości dostępnej online, wyświetlania Użytkownikowi reklam, które mogą go interesować itd.

W zależności od uwzględnionego kryterium pliki cookies mogą być sklasyfikowane w różnych kategoriach.

Na przykład, w zależności od podmiotu, który instaluje pliki cookies na urządzeniu Użytkownika, wyróżnia się: (a) «własne pliki cookies», instalowane bezpośrednio przez administratora strony internetowej odwiedzanej przez Użytkownika i tylko przez niego widoczne; i (b) «pliki cookies stron trzecich», instalowane przez administratora innej strony internetowej, który instaluje pliki cookies za pośrednictwem tego pierwszego.

W zależności od czasu trwania przetwarzania można wyróżnić: (a) «sesyjne pliki cookies», które są zapisywane tymczasowo podczas sesji przeglądania i są automatycznie usuwane z urządzenia Użytkownika po zamknięciu przeglądarki; i (b) «trwałe pliki cookies», które z kolei pozostają na urządzeniu Użytkownika do momentu określonego terminu lub aż do ich usunięcia.

Klasyfikacja, która najlepiej odpowiada uzasadnieniom podanym w przepisach o ochronie danych osobowych, to ta która dzieli pliki cookies na dwie makrokategorie:

•   «techniczne pliki cookies», czyli pliki cookies ściśle powiązane z prawidłowym działaniem strony internetowej lub możliwością korzystania z niej ze względu na wybory dot. przeglądania, jakich dokonał Użytkownik. W kategorii tej mieszczą się tzw. „pliki cookies przeglądarki“, które zapewniają możliwość normalnego poruszania się i korzystania z zawartości strony internetowej (pozwalając, na przykład, na prawidłowe wyświetlanie stron lub ich przewijanie itd.), a także tzw. „funkcjonalne pliki cookies”, które pozwalają Użytkownikowi na poruszanie się po stronie internetowej w zależności od wybranych przez niego kryteriów (np. języka, produktów wybranych do zakupienia), aby poprawić jakość żądanej usługi. Archiwizacja techniczna oraz dostęp do informacji zawartych w technicznych plikach cookies nie wymaga zgody ze strony Użytkownika;

•   «profilujące pliki cookies», które analizują i rejestrują powtarzające się działania lub wzorce zachowania Użytkownika podczas korzystania przez niego ze Strony, w celu (i) utworzenia profilu Użytkownika, (ii) zaklasyfikowania go do różnych profili, które grupują jednolite grupy użytkowników, (iii) a ostatecznie wysyłania do takiego Użytkownika ukierunkowanych komunikatów reklamowych, zgodnych z jego preferencjami, wyrażonymi podczas poruszania się po sieci. Archiwizacja techniczna oraz dostęp do informacji zawartych w profilujących plikach cookies jest uwarunkowany od udzielenia przez Użytkownika zgody.

Do wspomnianych powyżej dwóch makrokategorii można dodać kategorię tzw. «analitycznych plików cookies», wykorzystywanych w celu przeprowadzania analiz statystycznych, takich jak analizy mające na celu (i) ocenę efektywności usług realizowanych za pośrednictwem Strony, (ii) zaprojektowanie Strony lub (iii) pomiar „ruchu” na niej, tj. liczby odwiedzających, klasyfikowanych ewentualnie w oparciu o pewne interesujące cechy (np. obszar geograficzny, przedział czasowy itp.).

Przetwarzanie danych gromadzonych przez analityczne pliki cookies nie wymaga zgody ze strony Użytkownika, o ile dane takie są wykorzystywane jedynie w celu generowania statystyk agregowanych w odniesieniu do danej strony lub aplikacji mobilnej i w związku z danymi gromadzonymi w ramach analitycznych plików cookies „stron trzecich”, tylko wówczas, jeśli (a) struktura analitycznych plików cookies „stron trzecich” uniemożliwia rozsądną identyfikację Użytkownika i o ile (b) „strona trzecia” nie podejmie realizowanych w zakresie tych danych działań (np. łączenie, wzbogacanie itd.) mających zidentyfikować Użytkownika. Jeśli te specyficzne warunki zostaną spełnione, analityczne pliki cookies (zarówno własne, jak i stron trzecich) będą mogły być porównywalne do technicznych plików cookies.

3. Jak zarządzać własnymi preferencjami związanymi z plikami cookies: centrum preferencji dot. prywatności

W momencie wejścia na Stronę po raz pierwszy Użytkownik wyświetli wyskakujący od razu baner zawierający krótką informację o plikach cookies, link do niniejszej szczegółowej Klauzuli informacyjnej na temat plików cookies i szeregu funkcji pozwalających na zarządzanie preferencjami dotyczącymi plików cookies, które można zainstalować na posiadanym urządzeniu.

A konkretnie, poprzez funkcje zawarte w tym banerze, Użytkownik będzie mógł: (i) zaakceptować wszystkie pliki cookies znajdujące się na Stronie, włącznie z tymi dotyczącymi ukierunkowanych reklam, pod warunkiem udzielenia zgody; (ii) odrzucić instalację wszystkich plików cookies znajdujących się na Stronie poza tymi, które są ściśle niezbędne do jej działania (np. „Niezbędne pliki cookies”); (iii) wejść, poprzez specjalny link, do „Centrum preferencji dot. prywatności”, w celu uzyskania dodatkowych informacji o specyficznych plikach cookies obecnych na Stronie, pogrupowanych według jednolitych kategorii i, gdzie przewidziano, udzielić zgody lub wyrazić sprzeciw na przetwarzanie danych w odniesieniu do kategorii plików cookies, które można włączyć lub wyłączyć na posiadanym urządzeniu; (iv) zamknąć baner dot. plików cookies, klikając w specjalną ikonę i kontynuować poruszanie się po Stronie z zachowaniem ustawień domyślnych.

Administrator precyzuje, że ustawienie „domyślne” plików cookies powoduje zainstalowanie jedynie Niezbędnych plików cookies.

Zgodnie z tym, co przewidziano w Wytycznych, Strona posiada specyficzne funkcje, które pozwalają na zapamiętanie przez okres co najmniej 6 (sześciu) miesięcy wyborów dokonanych przez Użytkownika w odniesieniu do zgody na wykorzystanie plików cookies i narzędzi do śledzenia obecnych na Stronie. Po upływie takiego okresu od ostatniego wyboru dokonanego przez Użytkownika zostaną one anulowane, a przy okazji jego kolejnego wejścia na Stronę użytkownik ponownie zobaczy baner, o którym mowa powyżej.

W dowolnym momencie użytkownik może zmienić lub odwołać swoją zgodę na wszystkie lub niektóre kategorie plików cookies, wchodząc poprzez Stronę do „Centrum preferencji dot. prywatności”.

Użytkownik będzie zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi plików cookie również poprzez ustawienia używanej przeglądarki, które pozwalają na skasowanie/usunięcie wszystkich lub niektórych plików cookies bądź zablokowanie wysyłania plików cookies lub ograniczenie takiego przesyłania do określonych witryn.

Poniżej zamieszczono wskazówki oraz linki do instrukcji zarządzania plikami cookies na głównych przeglądarkach:

• Microsoft Edge: kliknąć w ikonę z trzema kropkami u góry po prawej stronie, a następnie „Ustawienia”. Z menu po lewej stronie wybrać „Pliki cookie i uprawnienia witryny” oraz wybrać ustawienia plików cookies. W celu uzyskania dodatkowych informacji można skorzystać z poniższego linku:

https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plików-cookie-w-przeglądarce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09;

• Google Chrome: kliknąć w ikonę z trzema kropkami u góry po prawej stronie, a następnie „Ustawienia”. Wybrać „Zaawansowane” i w sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo” kliknąć w „Ustawienia witryn”. Wprowadzić ustawienia plików cookies, wybierając „Pliki cookie i inne dane stron”. W celu uzyskania dodatkowych informacji można skorzystać z poniższego linku:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&p=cpn_cookies%20https%3A%2F%2Fsupport.google.com%2Faccounts%2Fanswer%2F61416%3Fhl

• Mozilla Firefox: kliknąć w ikonę z trzema poziomymi kreskami u góry po prawej stronie i wybrać „Ustawienia”. W oknie wybrać „Prywatność i bezpieczeństwo” w celu wybrania ustawień plików cookies. W celu uzyskania dodatkowych informacji można skorzystać z poniższego linku:

https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie

• Apple Safari: wybrać „Preferencje”, a następnie „Prywatność”, po czym wprowadzić ustawienia plików cookies. W celu uzyskania dodatkowych informacji można skorzystać z poniższego linku:

https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

• Opera: wybrać ikonę z trzema poziomymi kreskami u góry po prawej stronie, a następnie wybrać „Zaawansowane”. Wybrać „Poufność i bezpieczeństwo”, a następnie „Ustawienia strony”. W sekcji „Pliki cookies i dane stron” wprowadzić ustawienia plików cookies. W celu uzyskania dodatkowych informacji można skorzystać z poniższego linku:

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

W przypadku przeglądarek innych niż te wymienione powyżej konieczne jest zapoznanie się z właściwą instrukcją w celu określenia sposobów zarządzania plikami cookies. Na przykład, w przypadku korzystania z urządzenia mobilnego, należy zapoznać się z właściwą instrukcją, aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies.

4. Rodzaje plików cookies wykorzystywanych przez niniejszą Stronę, cele i podstawa prawna

Bez uszczerbku dla opisanych powyżej kategorii ogólnych, na potrzeby niniejszej Polityki plików cookies Administrator uznał za właściwe przyjęcie klasyfikacji obecnych na Stronie plików cookies, która uwzględnia zarówno cel realizowany za pomocą pliku cookie, jak i narzędzia do śledzenia, biorąc pod uwagę, że podstawą prawną uzasadniającą przetwarzanie danych osobowych dokonywane za pośrednictwem tego samego pliku cookie lub narzędzia śledzącego, jest zgodna z przepisami RODO i art. 122 Kodeksu o ochronie danych osobowych.

A konkretnie Administrator podzielił pliki cookies obecne na Stronie na następujące rodzaje: