Bus Stop

Merano (BZ) Włochy

Projektanci

Studio A4

Studio & Partners

Dla Merano, włoskiego miasta z wieloletnią tradycją w branży hotelarsko-turystycznej, niezwykle ważne jest zagwarantowanie wysokiego poziomu jakości życia: mieszkańcom i gościom, osobom pełnosprawnym i niepełnosprawnym. Władze Merano podjęły działania zmierzające do poprawy dostępności transportu publicznego rozpoczynając tym samym projekt przebudowy przestrzeni miejskiej, w którym uczestniczyli, wraz z firmą Marazzi, projektanci A4 Studio z Merano oraz Studio & Partners z Mediolanu wraz z IIDD – Design for All Italia. Jako projekt pilotażowy wykorzystano linię transportu publicznego. Wprowadzono przystanki i podjazdy dostępne dla wszystkich, a także trasy dotykowe zaprojektowane tak, aby ułatwić użytkownikom odczytywanie informacji i map. Świadomi znaczenia relacji między produktem a środowiskiem, w którym jest używany – rozumianym nie tylko jako miejsce docelowe samego produktu, ale także jako warsztat pracy – Grupa Marazzi utworzyła doraźne, otwarte, interdyscyplinarne laboratorium, skoncentrowane na tzw. Design for All – projektowaniu dla wszystkich, w którym może dochodzić do spotkania różnych umiejętności i postaci. Użytkownik, ze wszystkimi swoimi cechami, stał się podstawą do opracowania projektu Autonomy – od fazy analizy i projektowania, po produkcję oraz zastosowanie go w szerszym kontekście.

Zapoznaj się z kolekcjami projektu