Cantieri Nautici – Ex Arsenale Militare

La Maddalena (OT) Włochy

Projektanci

Gabriele Napolitano

Servizi & Progetti per l’architettura

Przebudowę hali produkcyjnej z lat 70. XX w. wykonanej ze zbrojonego betonu zaplanowano z myślą o szczycie G8, który pierwotnie miał się odbyć na wyspie św. Magdaleny. Projekt miał na celu stworzenie dużej przestrzeni recepcyjnej dla dziennikarzy z całego świata. Całkowicie opróżniony wewnątrz budynek został przykryty z zewnątrz wentylowaną elewacją wyposażoną w elegancką okładzinę z marmuru Orosei, który idealnie pasuje do recepcyjnego charakteru miejsca, które jest wyraźnie widoczne nawet od strony morza. Projekt elewacji został w całości wykonany przez zespół Marazzi Engineering, który nadzorował projekt wykonawczy, dostawę materiałów oraz montaż. Aby zminimalizować efekt wizualny elementów technicznych, wybrano ukryty system mocowania. Szczególnej ostrożności wymagało wykonanie konstrukcji wsporczej, która została przymocowana do drugiej podkonstrukcji niezbędnej do wyrównania różnic w poziomie między fasadą budynku a elementami konstrukcji żebrowej. Innym szczegółem wymagającym znacznego zaangażowania wykonawczego był sposób łączenia stopni zewnętrznych schodów bocznych z dolnymi płytami czołowymi, które zostały precyzyjnie przycięte do kształtu schodów. Aby zagwarantować maksymalny stopień jednolitości okładziny, Marazzi Engineering bezpośrednio nadzorowało również wybór marmurowych płyt, współpracując z technikami i górnikami z kamieniołomu w Orosei. Z uwagi na fakt, iż termin realizacji projektu był nieprzekraczalny – chodziło o wydarzenie o randze ogólnoświatowej – harmonogram prac był bardzo napięty. Dzięki doskonałej koordynacji logistyki oraz pracy instalatorów wszystkie prace ukończono zgodnie z planem.