Scuola Internazionale di Praga

Prague, Czechy

Projektanci

Veronika Medkovà

Aby sprostać wyzwaniom coraz bardziej zglobalizowanego i połączonego świata, potrzebni są kosmopolityczni obywatele i klasy rządzące, którzy potrafią współpracować na każdym poziomie w sposób otwarty i proaktywny. Ta perspektywa tłumaczy rosnący sukces szkół międzynarodowych nie tylko we Włoszech, ale w całej Europie, zwłaszcza Wschodniej, która przez długi czas była izolowana. Tak jest w przypadku International School of Prague, jednego z anglojęzycznych instytutów na poziomie europejskim. W nowym kampusie na spokojnych wzgórzach czeskiej stolicy mieszka 800 uczniów z różnych środowisk i kultur, od klas podstawowych po maturalne. W niskich pawilonach z przestronnymi i wypełnionymi światłem wnętrzami oprócz sal znajdują się liczne udogodnienia, m.in: teatr, siłownie, pracownie informatyczne, a nawet kolorowa kawiarnia, w której spotykają się uczniowie, rodzice i nauczyciele. Ugruntowane już podejście, z którego czerpie szkoła, łączy solidną podstawową kulturę z wyraźnie multidyscyplinarnym przygotowaniem, w przekonaniu, że wykształcenie powinno iść w parze z harmonijnym rozwojem ucznia – nie tylko intelektualnym, ale także fizycznym, emocjonalnym i artystycznym. Szkoła kładzie nacisk na rozwijanie silnej wizji społecznej i wspólnotowej, z których rodzą się ciekawość wobec innych, szacunek i wzajemne zaufanie. Celem jest nie tylko kształcenie osób, które będą mieć wyższe wykształcenie, ale przede wszystkim błyskotliwych osobowości, potrafiących dać odpowiedzialny wkład w przyszłość społeczności. Ambitna intencja odzwierciedlona w układzie kampusu, który przekazuje energię i entuzjazm, zaczynając od jasnych i kolorowych posadzek w recepcji i częściach wspólnych, wykonanych z płytek z gresu krystalizowanego z serii SistemA Marazzi Tecnica.