Technologia elewacji wentylowanej

Wielowarstwowa struktura, z której jest wykonana, uruchamia ciągły proces naturalnej wentylacji wzdłuż elewacji, eliminując nadmiar wilgoci oraz przyczyniając się do chłodzenia w lecie i kontroli rozpraszania ciepła w zimie. Ponadto oferuje możliwość wykorzystania dużego potencjału estetycznego okładzin zewnętrznych, co pozwala sprostać nawet najtrudniejszym wyzwaniom projektowym, pozostawiając
projektantom znaczną swobodę kompozycyjną.

Ściana wentylowana składa się z trzech podstawowych elementów, zwanych warstwami funkcjonalnymi:
1 Izolacja termiczna na zewnętrznej powierzchni ściany wentylowanej.
2 Podkonstrukcja podporowa okładziny zewnętrznej.
3 Okładzina zewnętrzna oddzielona od izolacji szczeliną powietrzną o głębokości kilku centymetrów.