Wall System 6 i 12

Wall System 6

Wall System 6 umożliwia montaż na elewacjach wentylowanych płyt z gresu porcelanowego o wymiarach 160x320, 120x240 i 120x120 cm i o grubości 6 mm bez widocznych elementów mocujących. Ta innowacyjna technologia wykorzystuje wysokie właściwości techniczne klejów budowlanych najnowszej generacji, wspomaganych przez podpory mechaniczne. Wielkoformatowe płyty okładzinowe są mocowane za pomocą kleju konstrukcyjnego do podkonstrukcji z pionowymi słupkami.Wall System 12

Marazzi combines the lightness of the 6 mm thickness with the solidity of the 12 mm slabs. An innovative technology, perfected and customised in a new factory that only produces porcelain stoneware slabs, enabling the creation of extremely sophisticated surfaces that do not change over time and are even more resistant. The 12 mm-thick slabs are hooked to a ventilated wall through a system similar to the AGS concealed anchoring system with an anchor bolt and mounting system with uprights and stringers. The 12 mm-thick slab is reinforced with aluminium profile bars by mechanical fasteners in order to distribute the acting loads in multiple areas.