Oszczędność energii

Efektywność energetyczna budynków

Marazzi Engineering to spółka Grupy Marazzi zajmująca się wspieraniem projektowania i konstruowania systemów okładzin powierzchniowych do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, w szczególności elewacji wentylowanych i podłóg podniesionych.  Dwadzieścia lat realizacji projektów we Włoszech i na całym świecie pozwoliło firmie Marazzi Engineering opracować systemy i rozwiązania o najwyższej niezawodności i maksymalnym bezpieczeństwie oraz wspierać architektów, deweloperów i konstruktorów w całym procesie projektowania i budowy.

Marazzi Engineering jest nie tylko dostawcą, ale również czynnym uczestnikiem prac i niezawodnym partnerem, gotowym towarzyszyć różnym operatorom we wszystkich fazach realizacji.
W fazie opracowywania projektu Marazzi Engineering może wspierać projektantów w przygotowywaniu studiów wykonalności, poszukiwaniu różnych rozwiązań dostosowanych do kosztów, formułowaniu budżetu, proponowaniu i wyszukiwaniu materiałów o szczególnych właściwościach technicznych i estetycznych, przygotowywaniu próbek lub mock-upów, sporządzaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zaproszeń do składania ofert. W fazie wykonawczej Marazzi Engineering jest w stanie w sposób całkowicie autonomiczny zarządzać realizacją zlecenia, od rysunków wykonawczych po instalację i testowanie.

Sercem firmy jest dział techniczny do spraw projektowania i doradztwa, zorganizowany w taki sposób, aby oferować rozwiązania konstrukcyjne i udzielać informacji projektantom; w dziale tym pracuje również zespół techników odpowiedzialnych za odwiedzanie placów budowy, przeprowadzanie pomiarów oraz obserwowanie wszystkich etapów instalacji i testowania. Dział techniczny wspierany jest przez zespół techników/handlowców, którzy gromadzą informacje o potrzebach projektantów i klientów, wyszukują materiały i przygotowują oferty, współpracują z działami zakupów, przygotowują specyfikacje istotnych warunków zamówienia i ogłoszenia o zamówieniu. To szybka i skuteczna struktura organizacyjna, która w bardzo krótkim czasie potrafi odpowiedzieć na najróżniejsze potrzeby. Firma Marazzi Engineering, zaangażowana w projekt od fazy oceny wstępnej aż po konserwację prac, jest kandydatem na prawdziwego generalnego wykonawcę, z tytułem najwyższego eksperta w dziedzinie wewnętrznych i zewnętrznych okładzin budynków.

Download