20 mm, układanie z zastosowaniem kleju

Tradycyjny montaż na jastrychu za pomocą kleju nadaje się również do podjazdów zewnętrznych, takich jak rampy wjazdowe do garaży, parkingów i obszarów dziedzińców.

Układanie posadzki zewnętrznej bez impregnacji

Przygotowanie podkładu na posadzki podjazdowe:

  • Wykonać podkład z grubego zwartego żwiru i warstwy żwiru, ewentualnie stabilizowanej za pomocą chudego betonu Vespaio
  • Wykonać warstwę poziomującą z betonu o odpowiedniej grubości. W zależności od rodzaju i formatu płytek oraz od szerokości i układu fug zalecany jest spadek od 1,25 do 2,5%.
  • Podłoże – odpowiednio zwymiarowany jastrych wzmacniający, do pomieszczeń przemysłowych. Jastrych o grubości 8-10 cm, z siatką zgrzewaną elektrycznie, umieszczoną mniej więcej w połowie grubości warstwy.

Układanie posadzki zewnętrznej z impregnacją

Przygotowanie podkładu na posadzki podjazdowe:

  • To rozwiązanie konstrukcyjne zostało zaprojektowane w celu zapobiegania przenikaniu wody opadowej pod posadzkę.
  • Na warstwę poziomującą nakłada się bitumiczną warstwę impregnującą oraz warstwę oddzielającą (folia polietylenowa). Na barierze oddzielającej umieszczana jest warstwa drenażowa
  • Podłoże – odpowiednio zwymiarowany jastrych wzmacniający, do pomieszczeń przemysłowych. Jastrych o grubości 8-10 cm, z siatką zgrzewaną elektrycznie, umieszczoną mniej więcej w połowie grubości warstwy.

Układanie płyt

Wykonać montaż płyt za pomocą kleju do zastosowań zewnętrznych, postępując według szczegółowych instrukcji dotyczących używanego kleju (C2S2 zgodnie z normą EN 12004). Dla lepszego zagwarantowania równomiernej zwartości podłoża zaleca się zastosowanie techniki podwójnej powłoki, wskazanej w przypadku posadzek podlegających dużym naprężeniom.

Fugi

Obowiązkowe układanie z połączeniem otwartym o zmiennej szerokości fugi, nie mniejszej niż 5 mm. Zastosowanie cementowych zapraw do spoinowania klasy 2 (CG2 według EN 13888)

Szczeliny

  • Szczeliny dylatacyjne są obowiązkowe: ich szerokość nie może być mniejsza niż 5 mm (z wyjątkiem złączy konstrukcyjnych) i muszą one dochodzić do poziomu podłogi.
  • Szczeliny rozdzielające muszą dzielić powierzchnię na kwadratowe lub prostokątne oczka o stosunku boków nie większym niż 1,5 m. Orientacyjnie oczka mogą mieć wymiary od 3×3 m do 4×2,5 m.
  • Szczeliny obwodowe należy wykonać w miejscach połączenia między ścianą a podłogą, stopniami, podwyższeniami podłogi, kolumnami itp., poprzez wprowadzenie materiału ściśliwego (np. polistyrenu).

Czyszczenie

Umycie powierzchni po ułożeniu jest fazą o fundamentalnym znaczeniu dla wszystkich późniejszych prac oraz dla właściwej konserwacji posadzki.