20 mm, układanie na piasku

Obejrzyj film

Układanie na sucho na piasku jest idealnym rozwiązaniem w przypadku tworzenia ścieżek i przejść łączących kąpieliska. Elastyczność tego systemu umożliwia usuwanie płyt i ich przenoszenie w zależności od sezonu kąpieliskowego. Zaleca się wybór jasnych
kolorów, gdyż jasne powierzchnie nagrzewają się mniej niż ciemne.
Jego główne cechy to:

  • Szybkość realizacji
  • Łatwość usunięcia i ponownego ułożenia w innym miejscu
  • Efektywność kosztowa, ponieważ można wykonać pracę bez korzystania z usług specjalistów
  • Odporność na działanie soli morskiej i czynników atmosferycznych
  • Antypoślizgowość.
Przygotowanie podkładu

Przygotować warstwę piasku o grubości co najmniej 5-10 cm i odpowiednio ją wypoziomować.

Podłoże

Podłoże rozumiane jest jako podkład.

Układanie płyt

Układać płyty zgodnie z wybranym schematem.

Fugowanie

Zaleca się układanie płyt z odpowiednią fugą, w zależności od pożądanego efektu estetycznego.