20 mm, układanie na trawie

Układanie na sucho na trawie umożliwia tworzenie ścieżek i obszarów współgrających zarówno z otaczającą zielenią, jak i z różnymi kontekstami architektonicznymi.

Dla tego rozwiązania idealnym miejscem przeznaczenia są ogrody, alejki i ścieżki w strefach mieszkalnych, a także parki i publiczne przestrzenie rekreacyjne.

Jego główne cechy to:

  • Szybkość realizacji
  • Łatwość usunięcia i ponownego ułożenia w innym miejscu
  • Efektywność kosztowa, ponieważ można wykonać pracę bez korzystania z usług specjalistów
  • Odporność na pleśń i czynniki chemiczne, z wyjątkiem kwasu fluorowodorowego i jego pochodnych.

Przygotowanie podkładu

  • Umieścić płyty na podłożu w jednakowej odległości w celu wyznaczenia zajmowanej przez nie przestrzeni, a w przypadku ścieżki szerokości przejścia.
  • Zaznaczyć obwód każdej płyty za pomocą łopaty.
  • Podnieść płytę, po której pozostanie odciśnięty ślad, i usunąć warstwę trawy na głębokość około 5-6 cm.

Podłoże

Nanieść warstwę żwiru w celu wyrównania podłoża i zapewnienia jego stabilności. Zaleca się ułożenie warstwy żwiru o grubości co najmniej 3 cm i o uziarnieniu powyżej 4 mm.

Układanie płyt

  • Umieścić płytę 0,5-1 cm poniżej poziomu podłoża, aby nie tworzyć nierówności na powierzchni ścieżki.
  • Dobić krawędzie w celu wyrównania płyty z podłożem, używając w tym celu gumowego młotka.

Fugowanie

Zaleca się układanie płyt z odpowiednią fugą, w zależności od pożądanego efektu estetycznego.