20 mm, układanie na żwirze

Układanie na sucho na żwirze jest rozwiązaniem praktycznym i uniwersalnym, charakteryzującym się nowoczesną estetyką, która kładzie nacisk na patia, ścieżki, przejścia oraz ogólnie na obszar dziedzińca i strefy relaksu.

Jego główne cechy to:

 • Szybkość realizacji
 • Łatwość usunięcia i ponownego ułożenia w innym miejscu
 • Efektywność kosztowa, ponieważ można wykonać pracę bez korzystania z usług specjalistów
 • Odprowadzanie wody deszczowej dzięki otwartym fugom
 • Efekt estetycznie jednolitych powierzchni, ponieważ nie jest wymagane pozostawienie szczelin dylatacyjnych.

Przygotowanie podkładu

 • Układanie na żwirze pozwala na wykonanie posadzki w przypadku braku betonowego podłoża.
 • Przygotować obramowanie (element zabezpieczający) wzdłuż obwodu powierzchni, na której ma być ułożona posadzka, aby zapewnić dobrą szczelność.
 • Usunąć warstwę gruntu: ocenić rodzaj podłoża gruntowego w celu określenia, do jakiej głębokości ma zostać usunięte, orientacyjnie będzie to od 10 do 20 cm (grunt mało odkształcalny, grunt odkształcalny).
 • Jak najlepiej wypoziomować podłoże za pomocą grabi, linijki i poziomicy.
 • Wyrównać i utwardzić grunt w celu zapewnienia lepszej stabilności posadzki.
 • Na dnie umieścić warstwę włókniny, aby uniemożliwić rozwój wegetacji.
 • Rozsypać warstwę mieszanego żwiru (uziarnienie 16-35 mm) o grubości około 10 cm, aby umożliwić odpływ wody deszczowej.
 • Energicznie ubić podłoże, którego nachylenie musi wynosić co najmniej 2%, aby zapewnić prawidłowy drenaż.

Podłoże

W przypadku układania na żwirze należy przygotować podłoże ze żwiru o uziarnieniu 4-8 mm, o grubości co najmniej 10 cm, i odpowiednio je wypoziomować. Podczas wykonywania wszystkich prac budowlanych musi być zagwarantowana płaskość podłoża

Układanie płyt

 • Posadzkę należy układać, posuwając się do przodu, tak aby deptać już ułożone płyty.
 • Po ułożeniu każdych 5 m konieczne jest sprawdzenie, czy szczeliny znajdują się w jednej linii.
 • Posadzkę dociska się za pomocą dobijaka i gumowego (białego) młotka w celu uzyskania równej płaszczyzny.

Fugowanie

Zaleca się układanie płyt z co najmniej 4-milimetrową fugą, używając w tym celu odpowiednich krzyżyków dystansowych. Fugi można pozostawić puste lub wypełnić drobnym piaskiem, również stabilizowanym cementem.