category icon Pianeta

Innowacje — bodziec do ciągłego doskonalenia się

czas trwania czytania minuty

Innowacje pomagają nam w opracowywaniu nowych produktów i technologii, procesów oraz modeli biznesowych, które są bardziej wydajne i skuteczne w ochronie środowiska. Dzięki inwestycjom i nieustannie prowadzonym badaniom projektujemy nowe produkty i zmieniamy dotychczasowe kolekcje, by cały czas poprawiać ich wpływ na środowisko oraz zapewniać bezpieczeństwo i zdrowie tych, którzy je produkują oraz tych, którzy z nich korzystają.

To historia piękna i jakości, badań i eksperymentów, innowacji w zakresie produktów i procesów, które naznaczają również istotne etapy w przemysłowej historii ceramiki: piece tunelowe, pierwszy gres, pierwsza współpraca z projektantami, patent na technologię pojedynczego wypalania (monocottura), rewolucyjne wspólne wypalanie masy i szkliwa, które nadal stanowi najbardziej rozpowszechnioną technologią produkcji ceramiki na świecie. I dalej: pierwsze płyty wielkoformatowe i pierwsze produkty o wysokiej odporności, który zmieniły zastosowanie ceramiki, pokrywając place, fasady budynków i tereny miejskie; badania nad kolorami i wreszcie interpretacja naturalnych materiałów przy użyciu najnowszej generacji gresu, bardziej przyjaznego środowisku niż pierwowzory.

Seria z dużą zawartością materiału pochodzącego z recyklingu

Opracowaliśmy nowe rozwiązania, łącząc stosowane dotąd surowce z coraz częściej wykorzystywanymi surowcami wtórnymi, nie wpływając jednak na jakość produktu. I dziś większość naszych linii produktowych jest wykonana przy użyciu 30% – 40% materiałów pochodzących z recyklingu. Wykorzystywanie materiałów pochodzących z recyklingu w każdym procesie produkcyjnym zmniejsza zużycie i transport surowców pierwotnych, ogranicza produkcję odpadów i aktywnie przyczynia się do zdobywania tzw. kredytów LEED® w kategorii Materiały i Zasoby naturalne.

Według wytycznych LEED® punkty przydzielane są za wykorzystywanie materiałów z zawartością pochodzącą z recyklingu.

Certyfikacja LEED®

Dobrowolna certyfikacja LEED® (skrót od „Leadership in Energy and Environmental Design”) to najbardziej popularny międzynarodowy protokół dotyczący budownictwa przyjaznego środowisku i zrównoważonego projektowania, który promowany jest przez Amerykańską Radę Budownictwa Ekologicznego – U.S. Green Building Council.

Jest to system klasyfikacji obejmujący 9 kategorii, z których każda jest podzielona na obowiązkowe warunki wstępne i punkty (kredyty) przyznawane w zależności od właściwości danego projektu. Dzięki ekologicznemu charakterowi całego cyklu produkcji wszystkie produkty z ceramiki i gresu porcelanowego Marazzi przyczyniają się do zdobywania kredytów LEED® przez budynki, w których są one stosowane, zwłaszcza w przypadku obszarów tematycznych związanych z Materiałami i Zasobami naturalnymi (MR), Zrównoważoną lokalizacją (SS) oraz Jakością Środowiska Wewnętrznego (EQ).

Deklaracja środowiskowa EPD

Deklaracja środowiskowa EPD (skrót od „Environmental Product Declaration”), podporządkowana normom ISO 14025 i EN 15804, dokumentuje zużycie zasobów (materiałów, wody, energii) i wpływ produktów na środowisko w całym ich cyklu życia, począwszy od fazy wydobycia i przetwarzania surowców, a skończywszy na odzysku odpadów pochodzących z rozbiórki. Nasze zakłady w Casiglie, Ubersetto, Sassuolo, Finale Emilia i Fiorano Modenese publikują deklarację środowiskową EPD dla produkowanych w nich płytek.

Wpływ produktów jest oceniany za pośrednictwem przeprowadzanej zgodnie z międzynarodowymi normami ISO 14040 analizy LCA (Life Cycle Assessment), której wyniki publikowane są w deklaracji środowiskowej produktu EPD. Dzięki niej można uzyskać kredyty w ramach certyfikacji LEED.

Health Product Declaration

Przejrzystość pod względem surowców pochodzenia naturalnego, z których powstają nasze produkty, to dla nas kwestia priorytetowa. Dlatego co roku publikujemy tzw. HPD (Health Product Declaration): jest to dobrowolna deklaracja dotycząca składu chemicznego produktu, zarządzana przez organizację non-profit o nazwie „HPD Collaborative” i pozwalająca użytkownikom na sprawdzenie stopnia i rodzaju zagrożenia związanego z poszczególnymi składnikami używanych przez nich produktów budowlanych. HPD również jest uznawana w ramach systemu kredytów LEED®.

Declare Label

Declare jest to program dobrowolnej deklaracji, którego celem jest sprawianie, poprzez przejrzyste informowanie o składnikach, by w branży materiałów budowlanych stosowane były zdrowsze i bardziej ekologiczne materiały. Produkty Declare® Red List Free cechują się absolutną przejrzystością.

„Red List” (czyli „czerwona lista”) Living Building Challenge, międzynarodowego programu certyfikacji zrównoważonego budownictwa, stworzonego w 2006 roku przez organizację non-profit o nazwie „International Living Future Institute”, obejmuje powszechnie stosowane w sektorze budowlanym materiały, substancje chemiczne i elementy, które stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi oraz ekosystemu. Wszystkie nasze produkty są materiałami klasyfikowanymi jako „Red List Free”, czyli niezawierającymi składników obecnych na „czerwonej liście”, co oznacza, że nie zawierają one substancji chemicznych mogących zanieczyszczać środowisko, nie zawierają substancji chemicznych ulegających bioakumulacji w ramach łańcucha żywnościowego, które mogłyby osiągać toksyczne stężenia oraz nie zawierają substancji chemicznych szkodliwych dla pracowników produkcji oraz sektora budowlanego.