category icon Performance

Jak eksportujemy nasze wartości za granicę

czas trwania czytania minuty

Aby eksportować nasze produkty i naszą wizję zrównoważonego rozwoju na cały świat, przyjęliśmy określone zasady i uzyskaliśmy certyfikaty zgodne z przepisami obowiązującymi w różnych obszarach geograficznych. Od Azji po Stany Zjednoczone, przez Bliski Wschód i Europę: każdy certyfikat podnosi wartość naszych kolekcji i pozwala nam zdobywać nowe rynki.

Oznakowanie CE

Oznaczenie CE jest obowiązkowe dla wszystkich wyrobów budowlanych objętych rozporządzeniem europejskim 305/2011 (CPR) i potwierdza, że wszystkie nasze kolekcje są zgodne z wymaganiami UE dotyczącymi bezpieczeństwa i minimalnych zasadniczych charakterystyk przewidzianych przez prawodawstwo.

Oznakowanie UKCA

Spełniamy wymogi wynikające z oznakowania UKCA (UK Conformity Assessed), które poświadcza bezpieczeństwo produktów wprowadzanych na rynek Wielkiej Brytanii (Anglii, Walii i Szkocji), potwierdzając ich zgodność z przepisami technicznymi obowiązującymi w tym kraju.
Znak UKCA to oznakowanie brytyjskie dla produktów, wprowadzone w 2021 roku po Brexicie i zastępuje tam oznakowanie CE.

Certyfikat CCC

China Compulsory Certification to proces certyfikacji obowiązujący w przypadku sprzedaży płytek z gresu porcelanowego na całym rynku chińskim. Certyfikat CCC, wprowadzony w 2002 roku, dotyczy importowanych i produkowanych lokalnie wyrobów przeznaczonych na ten rynek.

Większa część naszych kolekcji zapewnia bezpieczeństwo i zdrowie zgodnie z certyfikatem CCC produktów klasy A, odnoszącym się do emisji promieniowania i uznanym za obowiązkowy przy montażu płytek w niektórych obiektach: szpitalach, przedszkolach i budynkach użyteczności publicznej.

QB- UPEC

Ponad 100 kolekcji Marazzi spełnia wymagania UPEC, francuskiego znaku jakości technicznej wystawianego przez instytut CSTB. Wyroby opatrzone tym znakiem są zgodne z normą NF EN 14411 i spełniają one parametry odporności na zużycie w wyniku chodzenia (U), odporności mechanicznej na przesuwanie przedmiotów ruchomych i stałych (P), na obecność wody (E) oraz na substancje chemiczne (C) w zależności od przeznaczenia użytkowego, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo.

Niektóre serie otrzymały również certyfikat QB-UPEC F+ dotyczący układania podniesionego na nóżkach.

SONCAP

SONCAP to program oceny zgodności produktów eksportowanych do Nigerii. SON, Nigeryjska Organizacja Normalizacyjna, wdrożyła szereg regulujących eksport do Nigerii wytycznych stosowanych w ramach SONCAP (SON Conformity Assessment Programme). Program oceny obejmuje wymagania dotyczące dokumentacji, jaka musi być dołączana do produktów, jak również te w zakresie kontroli fizycznej towarów przed wysyłką.

SASO-ISO 13006

SASO-ISO 13006 to norma wdrożona przez SASO (Saudi Arabian Standards Organization), Organizację Normalizacyjną Arabii Saudyjskiej, w zakresie eksportu płytek do tego kraju.
Saudi Quality Mark (SQM) to znak przyznawany produktom spełniającym saudyjskie normy.

GPP

Jesteśmy wpisani do rejestru firm kwalifikowanych przez włoską organizację Confindustria Ceramica w związku ze stosowaniem dobrowolnego programu Good Phytosanitary Practices (Dobre praktyki fitosanitarne, GPP) w zakresie zarządzania i wysyłania płytek ceramicznych do Stanów Zjednoczonych, zapewniając brak zanieczyszczeń biologicznych w materiale, opakowaniu i pojemniku w którym są one transportowane.
Podobne praktyki zostały przyjęte również w przypadku Australii i Nowej Zelandii.

NSF/ANSI 51

Certyfikat NSF/ANSI 51, wydawany przez American National Standard for Food Equipment, niezależną organizację certyfikującą produkty dla sektora spożywczego świadczącego prywatne i komercyjne usługi gastronomiczne, potwierdza skład oraz ilość surowców, z jakich produkowane są duże płyty z gresu porcelanowego.

NSF określa wymagania, jakie musi zapewniać dany produkt, aby nie uwalniał do żywności substancji niebezpiecznych lub toksycznych (na przykład arsenu, kadmu, rtęci czy ołowiu), aby był łatwy w odkażaniu i utrzymaniu.

Duża część płyt The Top marki Marazzi posiada certyfikat NSF/ANSI 51, który zapewnia im wysokie międzynarodowe standardy bezpieczeństwa żywności w przypadku powierzchni kolekcji stosowanych jako blaty robocze oraz inne powierzchnie wsporcze.
Ponadto marki posiadające certyfikat NSF/ANSI 51 zapewniają stałą zgodność z formułami produkcji zgodnymi z przewidzianymi protokołami, ponieważ jednostki certyfikujące mogą przeprowadzić kontrole w dowolnym momencie, bez jakiegokolwiek uprzedzenia.