category icon Pianeta

Jak ważny jest zdrowy „styl życia” w firmie

czas trwania czytania minuty

Zdrowie i dobre samopoczucie naszych współpracowników to kolejne fundamentalne aspekty naszej działalności. Dlatego postanowiliśmy stworzyć miejsce pracy, w którym troska o każdą osobę jest ważna: dzięki specyficznym umowom nasi pracownicy wraz z ich rodzinami mogą brać udział w programach profilaktyki i leczenia, korzystając ze wsparcia specjalistów, do których bezpośredni dostęp zapewnia firma. Pragniemy promować w ten sposób i utrzymywać na najwyższym poziomie dobrostan fizyczny, psychologiczny i społeczny naszych pracowników oraz ich rodzin. Wierzymy bowiem, że zdrowe miejsce pracy korzystnie wpływa na podzielanie wartości firmy i poczucia przynależności, sprzyjając równowadze między życiem prywatnym i pracą oraz pozytywnym relacjom między kolegami i koleżankami z pracy.

Work life balance

Zdrowie i dobre samopoczucie to również bezpośrednie efekty odpowiedniej równowagi między życiem i pracą, dlatego — poza inicjatywami przewidującymi profilaktykę i leczenie — przewidzieliśmy dodatkową umowę obejmującą szereg inicjatyw mających ułatwiać godzenie życia prywatnego z pracą:

  • możliwość „przejścia” z całego etatu na pracę w niepełnym wymiarze godzin, aby móc lepiej pogodzić życie rodzinne z życiem zawodowym, co stanowi również rozwiązanie dla pracowników, którzy muszą opiekować się członkami rodziny wymagającymi opieki;
  • solidarne przekazywanie przepustek i urlopów pomiędzy pracownikami poprzez tzw. Banca Ore Solidale, projekt stworzony z myślą o tych, którzy muszą opiekować się wymagającymi stałej opieki dziećmi;
  • eksperymentowanie z pracą w trybie Smart Working w przypadku tych stanowisk, które można pełnić zdalnie, co ma sprzyjać rozwojowi kulturowemu firmy w oparciu o elastyczność, niezależność, zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności z myślą o poprawie dobrego samopoczucia personelu, atmosfery w firmie i docenianiu kompetencji.

Plany świadczeń socjalnych dla pracowników

Naszym pracownikom udostępniliśmy firmowy program świadczeń socjalnych o nazwie Marazzi Card. Przewiduje on zniżki i szczególnie korzystne warunki korzystania z usług 48 obiektów handlowych: od sklepów z odzieżą po placówki ubezpieczeniowe, od usług bankowych po zakup samochodów, od fitnessu po sklepy meblowe, zakupy w aptece czy księgarni, a także wizyty u dentysty i podróże.

Wśród licznych inicjatyw z zakresu świadczeń socjalnych dla pracowników znalazły się także dopłaty do żłobków, przedszkoli i świetlic dla osób posiadających dzieci, wizyty u osteopaty i dietetyka oraz pomoc psychologiczna obejmująca również całe rodziny. Od 2017 roku, dzięki współpracy z włoskim stowarzyszeniem na rzecz walki z nowotworami LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) aktywny jest program „Stop Smoking”, prowadzony przez specjalistów od terapii psychologiczno-behawioralnych, a skierowany oczywiście do osób pragnących wyzbyć się nałogu palenia tytoniu.

Spontaniczna inicjatywa kilku pracowników doprowadziła w 2016 roku do powstania „Mondo Insieme”, programu promującego kontakty między pracownikami, przewidującego utrwalanie lub rozwijanie więzi przyjaźni poprzez organizację spotkań typu sportowego, związanego z kulturą czy podróżami. Na dobre samopoczucie przekłada się bowiem również jakość naszego czasu wolnego.