category icon Persone

Kiedy kształcenie się stwarza wartość dla ogółu

czas trwania czytania minuty

Dążymy do zapewniania jakości życia, bezpieczeństwa i stwarzania wartości dla naszych ludzi oraz społeczności, w których działamy. Szkolenia to jedno z narzędzi, poprzez które nie ustajemy w tym zobowiązaniu i które stanowi dla nas strategiczny element przyczyniający się do rozwoju zawodowego pracowników oraz rozwoju kulturowego i organizacyjnego naszej firmy. Uważamy, że wyłącznie poprzez nieustanne zdobywanie nowej wiedzy i poszerzanie kompetencji można stawić czoła obecnym przemianom technologicznym.

Inwestowanie w szkolenie naszych pracowników pozwala nam również na promowanie innowacji i kreatywności naszych produktów oraz procesów produkcyjnych. Poza tym szkolenia to dla nas zobowiązanie wobec społeczeństwa, lokalnego terytorium i społeczności, w których działamy. W 2022 roku zorganizowano dla pracowników Marazzi 335 kursów obejmujących łącznie ponad 8.000 godzin szkoleń, z czego ponad 3.600 godzin poświęcono tematyce środowiska i bezpieczeństwa. To świetny wynik, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że w całej grupie Mohawk w Europie zorganizowano ponad 17.000 godzin szkoleń dla pracowników spółek ceramicznych grupy, z czego 8.300 z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa.

Z myślą o przygotowywaniu przyszłych pokoleń do pracy współpracujemy z lokalnymi organizacjami i instytucjami, oferując im programy stażów oraz praktyk w firmie.

Naszym pracownikom, lokalnej młodzieży, ale też klientom, projektantom, młodym architektom i designerom oferujemy organizowane w naszych zakładach produkcyjnych i poza nimi dopasowane do ich potrzeb kursy szkoleniowe w ramach programu Welcome to Marazzi

Young T.I.L.E.

Projekt Young T.I.L.E. to w naszej firmie przykład inwestycji w talent i kreatywność ludzi młodych oraz dowód naszego zaangażowania na rzecz zrównoważonego rozwoju i innowacji sektora, w którym działamy. Co dwa lata 25 pracowników w wieku poniżej 30 lat z biur grupy Mohawk we Włoszech, Hiszpanii, Polsce i Bułgarii bierze udział we wciągającym, eksperymentalnym programie edukacyjnym, którego celem jest szerzenie wśród uczestników głębszej wiedzy na temat firmy. Podzieleni na grupy robocze uczestnicy, pod okiem tutora, pod koniec kursu przedstawiają projekt dotyczący obszarów cieszących się w firmie szczególnym zainteresowaniem. Wśród tematów edycji 2021 – 2022 znalazły się: Strategic Technology, Digital Innovation i Sustainability.

Marazzi Academy

Przykładem naszego zaangażowania na rzecz lokalnej społeczności, w której żyjemy i działamy każdego dnia, jest Marazzi Academy, projekt przeznaczony dla mieszkańców danego terytorium przewidujący wspólny rozwój i dzielenie się kulturą oraz doświadczeniami. Poprzez Marazzi Academy zamierzamy oferować przyszłym pokoleniom narzędzia sprzyjające lepszej integracji w środowisku pracy. W projekcie mogą wziąć udział poszukujący pracy absolwenci szkół średnich lub wyższych z regionu Emilia-Romania, a jego celem jest zapewnianie profesjonalizmu, który można od razu wykorzystać w regionie i w zagłębiu ceramicznym, dysponując profilem „Technik zarządzania i analityki danych” czy „Ekspert ds. projektowania wnętrz w ramach projektu ceramicznego”.

Academy Duale

W ramach Marazzi Academy w 2019 roku powstał i jest realizowany po dziś dzień projekt Academy Duale, zorganizowany we współpracy z Istituto Tecnico Superiore Alessandro Volta z Sassuolo i agencją pracy Adecco, którego celem jest przybliżanie uczniów lokalnych szkół średnich do firmy i kształcenie ich na wysoce wykwalifikowanych młodych specjalistów.

Projekt ten przewiduje przeplatanie zajęć teoretycznych z praktykami dla uczniów klas IV i V tak, by część czasu przewidzianego na naukę mogli oni spędzać w klasie, a część w terenie, gdzie mogą bezpośrednio wykorzystywać zdobywaną wiedzę pod okiem wykwalifikowanych tutorów. Podczas zajęć nasi współpracownicy specjalizujący się w procesie ceramicznym dzielą się z uczniami swoją wiedzą techniczną, wartościami i zasadami, jakimi kierujemy się w naszej pracy. Po zakończeniu edycji 2021 – 2022 zatrudniono w firmie 9 z 21 uczestników projektu.

Kredyty szkoleniowe dla projektantów z Casabella Formazione

W latach 2020 i 2021 opracowaliśmy we współpracy z Casabella Formazione program spotkań pod hasłem „Giovani Architetti Italiani”, podczas których — przy udziale dyrektora Casabella, Francesco Dal Co — omawiano projekty 20 osób uważanych we Włoszech za największe talenty architektury. W internetowym programie, który pozwalał na zdobycie tzw. kredytów szkoleniowych, w dwóch edycjach wzięło udział ponad 7000 specjalistów z branży. Na zakończenie każdej edycji jej uczestnicy mogli zwiedzić nasze zakłady produkcyjne, wypróbować najnowsze technologie ceramiczne i przekonać się o głębokiej więzi, jaka łączy naszą firmę z regionem Emilia-Romania.

Z kolei w 2022 roku, wraz z 3 pracowniami architektonicznymi (EFA Studio di Architettura, Asti Architetti i Studio Noa) zgłębialiśmy najnowsze osiągnięcia technologiczne w dziedzinie produkcji i przyjaznych środowisku systemów budowlanych. Wspólnie omawialiśmy projekty zrealizowane między innymi dzięki zastosowaniu naszych materiałów. Jest to przykład otwartego, owocnego dialogu, który może przyczynić się do rozwoju wszystkich biorących w nim udział osób i wnieść do firmy nowe koncepcje, a warto dodać, że uczestniczyło w nim niemal 1.000 specjalistów.

Centrum szkoleniowe Piotra i Marii Marazzich

Otwarte w 2010 roku Centrum szkoleniowe Piotra i Marii Marazzich zajmuje powierzchnię wynoszącą około 1.000 metrów kwadratowych, a mieści się w na terenie zakładu produkcyjnego Casiglie w Sassuolo. Jest to nowoczesny obiekt ze strefą biblioteki i konsultacji, w całości przeznaczony na kształcenie naszych pracowników i odświeżanie ich kompetencji, ale mogą z niego korzystać również lokalne stowarzyszenia i takie podmioty jak Czerwony Krzyż, Cerform, Adecco czy Uniwersytet w Modenie i Reggio Emilia.

Top Employer

Zaangażowanie w zrównoważony rozwój społeczny, rozwój zawodowy oraz inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia nas wszystkich sprawiły, że od 2017 roku znaleźliśmy się w gronie firm certyfikowanych przez Top Employer. Wyróżnienie to ostateczny wynik analizy Top Employers Institute mający na celu poprawę doskonałości korporacyjnej w dziedzinie zasobów ludzkich. Aby uzyskać certyfikat, firma musi przeprowadzić ocenę praktyk za pomocą kwestionariusza, który jest zatwierdzany i oceniany. Jeżeli wyniki, również w porównaniu z innymi firmami z branży, są pozytywne, firma otrzymuje certyfikat Top Employer wraz z analizą uzyskanej punktacji w celu identyfikacji obszarów do dalszej poprawy.