category icon Pianeta

Kontrola i redukcja zrzutów ścieków oraz emisji zanieczyszczeń

czas trwania czytania minuty

Ograniczenie emisji jest jednym z najważniejszych wyzwań na rzecz środowiska. W celu ich zmniejszenia przyjęliśmy szereg rozwiązań: od ponownego wykorzystywania wody procesowej, w tym tej pochodzącej z innych zakładów, poprzez wyposażanie kominów w odpowiednie filtry, aż po stosowanie w całym procesie produkcyjnym produktów niskoemisyjnych.

Recyklingu ścieków przemysłowych wynosi aż 120%

Traktujemy wodę jako podstawowy zasób dla społeczności, w których działamy i zobowiązujemy się do jej efektywnego oraz odpowiedzialnego wykorzystywania we wszystkich procesach i produktach. Dzięki starannemu procesowi zarządzania odzyskujemy 100% wody przetworzonej w ramach produkcji naszych płytek. W ten sposób zapobiegamy odprowadzaniu ścieków przemysłowych do cieków wodnych czy kanalizacji. Nasz wskaźnik recyklingu ścieków przemysłowych wynosi aż 120% i uwzględnia również ścieki pochodzące z innych okolicznych zakładów.

Filtry kominowe

Filtry kominowe są niezbędne, aby móc zmniejszyć ilości zanieczyszczeń emitowanych do środowiska. Działanie filtrów polega na wychwytywaniu zanieczyszczeń przez tkaninę filtracyjną, co znacznie zmniejsza emisję zanieczyszczeń do atmosfery, poniżej dopuszczalnego limitu.

Niskoemisyjne farby

Farby o niskim wpływie na środowisko, jakie wykorzystujemy na naszych liniach, gdzie stosowana jest technologia druku cyfrowego atramentowego, opracowano we współpracy z zagłębiem ceramicznym Sassuolo i z producentami farb, którzy od wielu lat pracują ramię w ramię z podmiotami z przemysłu ceramicznego. Są to mieszanki nieemitujące do powietrza szkodliwych substancji, które nie są odpadami niebezpiecznymi i które — w porównaniu z farbami tradycyjnymi — pozwalają na ograniczenie emisji zapachów, stanowią więc krok naprzód pod względem troski o bezpieczeństwo pracowników i społeczności lokalnych. Pod względem zrównoważonego rozwoju dzięki temu nowemu rodzajowi farb można aż o 30% ograniczyć emisje zapachów związanych z lotnymi związkami organicznymi i uniknąć potrzeby stosowania systemów dopalania metanu, ograniczając tym samym emisje CO2.