category icon Pianeta

Wyzwanie związane z gospodarką o obiegu zamkniętym

czas trwania czytania minuty

Gospodarka o obiegu zamkniętym to podstawowa kwestia dotycząca zrównoważonego rozwoju. Przewiduje ona odzyskiwanie, regenerację i ponowne wykorzystywanie materiałów oraz zasobów w celu ograniczenia marnotrawstwa i zmniejszenia ilości odpadów oraz zachowania zasobów naturalnych.

Opracowaliśmy model produkcji w zamkniętym cyklu, który zakłada wykorzystanie odpadów produkcyjnych, odzyskiwanie opakowań, ścieków przemysłowych oraz nadmiaru ciepła powstającego na niektórych etapach produkcji, takich jak wypalanie.

Ekologiczny charakter całego cyklu przemysłowego umożliwia ograniczenie zużycia zasobów naturalnych i zmniejszenie oddziaływania na środowisko dzięki rekultywacji morfologicznej i przyrodniczej kamieniołomów, kontrolowanej gospodarce odpadami, optymalizacji zużycia energii i reutylizacji wody przemysłowej.

Papier i opakowania z recyklingu oraz przyjazne dla środowiska drukarki

Produkcja tradycyjnych opakowań wymaga dużej ilości zasobów, w tym ropy naftowej, energii i wody. Stosując opakowania wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu, zmniejszamy ilość odpadów trafiających na wysypiska, zużycie energii oraz zasoby potrzebne do produkcji nowych opakowań.

Nasze opakowania w 100% nadają się do recyklingu, a produkowane przez nas palety powstają z drewna pochodzącego m.in. z lasów, którym przyznano certyfikat w systemie FSC (Forest Stewardship Council), czyli dobrze zarządzanych i identyfikowalnych upraw leśnych. Papier używany do tworzenia naszych katalogów również posiada certyfikat FSC, pochodzi w 100% z recyklingu i tylko w tym roku pozwolił nam uchronić 2.450 drzew.

Kolejnym krokiem w kierunku odpowiedzialnego wykorzystania zasobów jest również korzystanie we wszystkich biurach z najnowocześniejszych drukarek. W 2023 roku zainstalowano 180 nowych urządzeń, które zmniejszają wpływ na środowisko poprzez redukcję emisji CO2 i mniejsze zużycie energii: z jednej strony tonery tych drukarek są mniejsze i generują mniej odpadów do utylizacji, z drugiej zaś samo drukowanie jest szybsze i umożliwia wydrukowanie większej ilości stron przy mniejszym zużyciu energii.
Poprzez zakup tych drukarek Marazzi Group przyłącza się również do ogólnoświatowych, certyfikowanych projektów zalesiania planety.

100% odzysk odpadów przemysłowych

Przy produkcji płytek powstaje materiał odrzucony, odpady obojętne, które musiałyby być przewiezione na wysypisko, marnując przy tym energię i przewidziane środki. Nasza technologia pozwala nam na odzyskiwanie 100% odpadów surowych i wypalonych, tj. pochodzących z płytek niewypalonych lub wypalonych, ale odrzuconych ze względu na wady lub pęknięcia, oraz na ponowne wprowadzenie do procesu mielenia surowców wszystkiego, co kiedyś zostało uznane za odpad.

Odzysk odpadów

99,6% odpadów z procesu produkcji i konserwacji kierowanych jest do wyspecjalizowanych ośrodków zajmujących się odzyskiem materiałów. Na wysypiska trafia jedynie 0,4% wszystkich odpadów powstających w naszej firmie.