category icon Pianeta

Nasze zobowiązanie do odpowiedzialnego zarządzania zasobami

czas trwania czytania minuty

Zrównoważony rozwój środowiska to także prawidłowe wykorzystywanie zasobów, począwszy od energii, która ma fundamentalne znaczenie w procesie produkcji ceramiki. Byliśmy pierwszą firmą działającą w branży ceramicznej, która w 1994 roku uzyskała certyfikat dla swojego systemu jakości zgodny z normą ISO 9001, a następnie certyfikat ISO 14001 dla systemu zarządzania środowiskowego. Ponadto, w 2022 roku, nasza firma jako jedna z pierwszych na świecie uzyskała certyfikat ISO 17889-1, pierwszą międzynarodową normę, w ramach której dokonuje się oceny płytek ceramicznych pod kątem kwestii zrównoważonego rozwoju, biorąc pod uwagę 38 kryteriów ilościowych i jakościowych w trzech obszarach zrównoważonego rozwoju: środowiskowym, społecznym i dot. zarządzania.

W ostatnich latach nasze obiekty zostały zmodernizowane z zastosowaniem najlepszych dostępnych technologii ukierunkowanych na efektywność energetyczną. Uzyskane w ten sposób ograniczenie zużycia energii doprowadziło do zmniejszenia bezpośredniej emisji o około 14.000 ton CO2 rocznie. Oszczędność energii została potwierdzona uzyskaniem we Włoszech białych certyfikatów, tj. świadectw efektywności energetycznej wydawanych za uzyskany efekt oszczędności energii, osiągniętej dzięki przeprowadzeniu konkretnych interwencji, takich jak — na przykład — instalacja pieców o niskim zużyciu energii.

Do interwencji tych dołączają należące do grupy elektrociepłownie, które — dzięki jednoczesnej produkcji energii elektrycznej i ciepła — powodują redukcję emisji CO2 o 15.000 ton rocznie, co — po dodaniu do tej redukcji emisji bezpośrednich — daje całkowitą oszczędność CO2 na poziomie aż 29.000 ton.

Nowa elektrociepłownia dla zakładu produkcyjnego w Sassuolo

W Sassuolo mamy jeden z najnowocześniejszych na świecie zakładów przyjaznych dla środowiska, zajmujący się produkcją płytek z gresu porcelanowego. Dzięki współpracy z Alperia Green Future ukończyliśmy budowę elektrociepłowni, która pokrywa całe zapotrzebowanie na energię elektryczną zakładu działającego przy ulicy Regina Pacis.

Rozwiązanie zastosowane w Sassuolo dołącza do tych, które zostały już wprowadzone w zakładach w Casiglie i Fiorano Modenese.

Oszczędność i odzyskiwanie, by ograniczyć wpływ na wszystkie procesy produkcyjne

Nowe zakłady produkcyjne zaprojektowano ze szczególnym zwróceniem uwagi na wpływ, jaki wywierają one na środowisko. Systemy odzyskiwania ciepła, ścieków przemysłowych i odpadów powstających w procesie produkcyjnym pozwalają nam zmniejszyć wpływ na środowisko i zapewnić komfort oraz bezpieczeństwo naszym pracownikom.

Aby zmniejszyć zużycie energii, kierujemy ciepło wytwarzane przez piece do środka fabryki, wykorzystując je do innych etapów procesu (suszarki, atomizery) oraz do instalacji grzewczej.

We wszystkich naszych zakładach oszczędzamy również energię poprzez zakup bardziej wydajnych silników do obsługi linii produkcyjnych oraz poprzez odpowiedzialne zarządzanie działaniem poszczególnych systemów. Ponadto tradycyjne systemy oświetleniowe zastąpiono nowymi systemami LED.