category icon Persone

Pracujemy na rzecz bezpieczeństwa wszystkich: pracowników, klientów i dostawców

czas trwania czytania minuty

Postawiliśmy kwestie bezpieczeństwa na pierwszym miejscu, ponieważ wierzymy w to, jak ważna jest troska o wszystkich zaangażowanych w nasz łańcuch dostaw: od naszych pracowników po osoby zatrudnione u naszych dostawców, aż po klientów, którzy wybierają nasze produkty i żyją w ich otoczeniu każdego dnia.

Z myślą o zapewnianiu maksymalnego bezpieczeństwa do wszystkich etapów naszego procesu produkcji wprowadziliśmy szereg innowacyjnych środków i technologii. Od obszaru obróbki surowców aż po strefę linii pakowania — przeprowadzamy skrupulatne kontrole mające zapewniać wszystkim pracę w bezpiecznych warunkach, a klientom pozwalać czerpać radość z wysokich standardów jakości.

Zgodnie z projektem i realizowanym planem produkcji nasze produkty mają być bezpieczne dla człowieka, zwierząt i środowiska, a upływający czas ma nie zmieniać przewidzianych dla nich parametrów.

Łatwe i bezpieczne czyszczenie ceramiki oraz gresu

Ceramika i gres to materiały, które czyści się bardzo łatwo i szybko, a poza tym można je utrzymywać w perfekcyjnym stanie bez konieczności stosowania detergentów czy środków odkażających niebezpiecznych dla środowiska i ludzi. Wystarczy pamiętać o kilku zasadach, aby na długi czas zapewnić odpowiednią ochronę i piękno płytek.

Posadzki i okładziny z gresu porcelanowego można odkażać parą wodną lub myć ciepłą wodą ze zwykłym, neutralnym detergentem lub zwykłym roztworem wody i alkoholu, czyli produktami bezpiecznymi dla człowieka i środowiska.

Certyfikat ISO 17889-1

Firma Marazzi Group, jako jedna z pierwszych na świecie firm, uzyskała w 2022 roku certyfikat ISO 17889-1, potwierdzający zgodność z pierwszą ogólnoświatową normą ISO dotyczącą zrównoważonego rozwoju w sektorze budowlanym. Norma ta została opracowana w 2021 roku i jest pierwszą międzynarodową normą, w ramach której dokonuje się oceny płytek pod kątem kwestii zrównoważonego rozwoju, biorąc pod uwagę 38 kryteriów jakościowych i ilościowych, ale też środowiskowych, społecznych i ekonomicznych. Produktom przyznawana jest punktacja, która uwzględnia cały cykl ich życia, od wyboru surowców, przez produkcję, dystrybucję i montaż, aż po użytkowanie i zarządzanie końcem życia produktu, a jednocześnie oceniane są parametry bezpieczeństwa pracowników i konsumentów. Tylko płytki ceramiczne, które uzyskają minimalny wynik 117,5 na 130, mogą być uznane za zrównoważone i otrzymać ów certyfikat.
To prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez Certiquality świadczy o dążeniu firmy do ochrony dziedzictwa naturalnego i troski o ludzi, zgodnie z 12. Celem zrównoważonego rozwoju w ramach Agendy 2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych, który brzmi „zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji”.

Certyfikacja zakładów włoskich — ISO 45001

Wdrożyliśmy system zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem w pracy bazujący na międzynarodowej normie ISO 45001. Gwarantuje on bezpieczniejsze środowisko pracy wszystkim pracownikom zatrudnionym w naszych obiektach, zapewniając jeszcze wyższe standardy niż w przypadku włoskiej normy regulującej bezpieczeństwo w miejscu pracy. Firma stale inwestuje w szkolenie i uwrażliwianie personelu z myślą o szerzeniu kultury bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów w każdym miejscu pracy.

Wprowadzony w zakładach certyfikat ISO 45001 to ważne wyróżnienie zdobyte w 2018 roku, dowód naszego zaangażowania w zapobieganie wypadkom i urazom w miejscu pracy. Certyfikat ten wiąże się z ważnymi korzyściami, jakimi są: mniejsze ryzyko wypadków przy pracy, ochrona zdrowia pracowników, ograniczenie kosztów obsługi roszczeń i większa produktywność.

Poza tym podmiot zewnętrzny i wewnętrzni audytorzy pomagają nam w utrzymywaniu wysokiego poziomu troski oraz monitorowaniu działań.

Niskoemisyjne farby

Farby o niskim wpływie na środowisko, jakie wykorzystujemy na naszych liniach, gdzie stosowana jest technologia druku cyfrowego atramentowego, opracowano we współpracy z zagłębiem ceramicznym Sassuolo i z producentami farb, którzy od wielu lat pracują ramię w ramię z podmiotami z przemysłu ceramicznego. Są to mieszanki nieemitujące do powietrza szkodliwych substancji, które nie są odpadami niebezpiecznymi i które — w porównaniu z farbami tradycyjnymi — pozwalają na ograniczenie emisji zapachów, stanowią więc krok naprzód pod względem troski o bezpieczeństwo pracowników i społeczności lokalnych. Pod względem zrównoważonego rozwoju dzięki temu nowemu rodzajowi farb można aż o 30% ograniczyć emisje zapachów związanych z lotnymi związkami organicznymi (LOZ) i uniknąć potrzeby stosowania systemów dopalania metanu, ograniczając tym samym emisje CO2.

Ponadto, w ramach procesu dekoracji ceramicznej, do mocowania grysu korzystamy z substancji na bazie wody. Są to szkliste cząsteczki, które nanoszone są na powierzchnie ceramiczne w celu uzyskania gresu porcelanowego o nietypowych efektach. Te substancje na bazie wody zamiast rozpuszczalnika ograniczają emisje zapachów o 70%, a zawartość lotnych związków organicznych (LZO) o 50%.

Produkty niegenerujące niebezpiecznych emisji

Naszym klientom zapewniamy maksymalne bezpieczeństwo użytkowania produktów, bowiem przechodzą one drobiazgowe kontrole jakości i testy, które przeprowadzamy na każdym powstającym w naszych zakładach wyrobie ceramicznym. Duża część kolekcji Marazzi uzyskała certyfikat GreenGuard Gold, który potwierdza maksymalny przewidziany przez program GreenGuard poziom zapewniający brak niebezpiecznych emisji do pomieszczeń. UL — Underwriters Laboratories, wydająca GreenGuard jednostka certyfikująca, jest to niezależna organizacja typu non-profit powstała w Stanach Zjednoczonych w 2001 r. z zamiarem opracowywania różnych wymagań technicznych do certyfikacji materiałów wykorzystywanych w pomieszczeniach.

Certyfikowane produkty spełniają bardzo surowe i wyczerpujące międzynarodowe standardy w zakresie niskich emisji lotnych związków organicznych (LZO) w pomieszczeniach, przyczyniając się do mniejszego zanieczyszczenia powietrza i ograniczenia ryzyka narażenia chemicznego. Ponadto certyfikacja ta pozwala na zdobywanie kredytów i punktów związanych z protokołami zielonego budownictwa.

Standard GreenGuard Gold (UL 2821 „GREENGUARD Certification Program Method for Measuring and Evaluating Chemical Emissions From Building Materials, Finishes and Furnishings Using Dynamic Environmental Chambers”) przewiduje analizę ponad 360 LZO i wymaga przestrzegania niższych poziomów emisji aniżeli podstawowy standard GreenGuard, co ma zapewniać, że produkty będą nadawać się do użytku w szczególnie wrażliwych środowiskach, jakimi są szkoły czy placówki opieki zdrowotnej.

Health Product Declaration

Przejrzystość pod względem surowców pochodzenia naturalnego, z których powstają nasze produkty, to dla nas kwestia priorytetowa. Dlatego co roku publikujemy tzw. HPD (Health Product Declaration): jest to dobrowolna deklaracja dotycząca składu chemicznego produktu, zarządzana przez organizację non-profit o nazwie „HPD Collaborative” i pozwalająca użytkownikom na sprawdzenie stopnia i rodzaju zagrożenia związanego z poszczególnymi składnikami używanych przez nich produktów budowlanych.

Declare

Przystąpiliśmy również do Declare, programu dobrowolnej deklaracji, którego celem jest sprawianie, poprzez przejrzyste informowanie o składnikach, by w branży materiałów budowlanych stosowane były zdrowsze i bardziej ekologiczne materiały. Jednocześnie przyczynia się on także do zdobywania tzw. kredytów LEED.

Produkty uwzględnione w dobrowolnej deklaracji są materiałami sklasyfikowanymi jako „Red List Free”, czyli niezawierającymi składników widniejących na „Red List” Living Building Challenge jako substancje chemiczne szkodliwe dla pracowników produkcji i budownictwa, a na dodatek zanieczyszczające środowisko i ulegające bioakumulacji w ramach łańcucha pokarmowego oraz mogące osiągać toksyczne stężenia.

Bezpieczeństwo powierzchni pod kątem żywności

Certyfikat NSF/ANSI 51, wydawany przez American National Standard for Food Equipment, niezależną organizację certyfikującą produkty dla sektora spożywczego świadczącego prywatne i komercyjne usługi gastronomiczne, potwierdza skład oraz ilość surowców, z jakich produkowane są duże płyty z gresu porcelanowego.

NSF określa wymagania, jakie musi zapewniać dany produkt, aby nie uwalniał do żywności substancji niebezpiecznych lub toksycznych (na przykład arsenu, kadmu, rtęci czy ołowiu), aby był łatwy w odkażaniu i utrzymaniu.

Większość płyt The Top marki Marazzi posiada certyfikat NSF/ANSI 51, który zapewnia im wysokie międzynarodowe standardy bezpieczeństwa żywności w przypadku powierzchni kolekcji stosowanych jako blaty kuchenne oraz inne powierzchnie wsporcze. Ponadto certyfikat NSF/ANSI 51 zapewnia stałą zgodność z formułami produkcji zgodnymi z przewidzianymi protokołami, ponieważ jednostki certyfikujące mogą przeprowadzić kontrole w dowolnym momencie, bez jakiegokolwiek uprzedzenia.

Płytki z powłoką antybakteryjną

Nowa technologia antybakteryjna na powierzchnie ceramiczne pozwala na wyeliminowanie z produktu nawet 99,9% bakterii oraz innych szkodliwych mikroorganizmów, zapewniając tym samym większą czystość powierzchni i jeszcze bardziej ułatwiając codzienne utrzymywanie ich. Dzięki wprowadzaniu do pierwszych etapów wypalania dodatków przeciwdziałających namnażaniu się mikrobów jesteśmy w stanie zapewnić maksymalną higienę, czystość i bezpieczeństwo naszej ceramiki, nie musząc jednocześnie rezygnować z jakości estetycznej i technicznej powierzchni, jakie można dzięki niej tworzyć.

Działanie bakteriobójcze jest to rodzaj nieodwracalnej obróbki gwarantującej ochronę antybakteryjną przez długi czas, a obróbka ta jest zgodna z najsurowszymi obecnie normami międzynarodowymi w tym zakresie. Stosowana technologia na bazie jonów srebra jest w pełni nieszkodliwa dla zdrowia człowieka oraz zwierząt i nie ma szkodliwego wpływu na środowisko.