W Gallerie Estensi goszczą niepokazywane dotychczas fotografie Luigiego Ghirri 1975-1985

czas trwania czytania minuty

Luigi Ghirri. The Marazzi Years 1975-1985, organizator – Ilaria Campioli, Gallerie Estensi, Palazzo Ducale, Sassuolo, 16 września – 31 października

Odnowiona niedawno przestrzeń Appartamento dei Giganti otwiera się dla publiczności, która może zapoznać się z pracami będącymi efektem rozpoczętej w 1975 roku współpracy tego znanego fotografa z firmą z Sassuolo. Trzydzieści fotografii powstałych w wyniku współpracy artysty i Marazzi prezentowanych jest po raz pierwszy między innymi dzięki zaangażowaniu Archivio Luigi Ghirri, po tym, jak przez niemal czterdzieści lat przechowywano je w archiwach marki. Po Sassuolo wystawa, mająca charakter obwoźnej, wyruszy za granicę, gdzie od 10 listopada 2021 roku, przy okazji Paris Photo, zostanie zaprezentowana po raz pierwszy we Włoskim Instytucie Kultury w Paryżu.

Luigi Ghirri. The Marazzi Years 1975-1985
Curated by Ilaria Campioli

Gallerie Estensi, Palazzo Ducale di Sassuolo
Piazzale della Rosa 10
Sassuolo, Modena

16 września – 31 października

Dowiedz się więcej
www.gallerie-estensi.beniculturali.it
www.ghirri.marazzi.it