Informacje Prawne

Marazzi Group S.r.l. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowość i kompletność informacji udostępnionych na tej stronie internetowej, nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy, nieścisłości i pominięcia.
W związku z tym Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą ewentualnie powstać w wyniku uzyskania dostępu do niniejszej strony internetowej i wykorzystania zawartych na niej informacji.

Marazzi Group S.r.l. nie gwarantuje również możliwości nieprzerwanego i stałego dostępu do strony internetowej ani stałego połączenia z innymi (powiązanymi) stronami, nie gwarantuje też oczywiście prawdziwości i aktualności zawartych na nich treści; podobnie nie gwarantuje bezbłędnego przesyłania informacji przez Internet i/lub inne sieci, w tym poczty elektronicznej; nie może też zagwarantować prawidłowości przetwarzania i przedstawiania informacji przez sprzęt komputerowy i oprogramowanie wykorzystywane przez właściciela strony.
Ponadto Marazzi Group S.r.l. nie może zapewnić, że jej strona internetowa jest wolna od wirusów lub innych elementów szkodliwych dla użytkowników, choć podejmuje działania mające na celu zapobieganie tego typu zagrożeniom.

Marazzi jest zarejestrowanym znakiem towarowym. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie całości lub fragmentów jest zabronione. Wszystkie linki i ewentualne inne znaki towarowe podmiotów trzecich są własnością ich prawowitych właścicieli i są przeznaczone do użytku jako narzędzia do przeglądania, a więc są udostępniane „as internet navigation tool only”. Niniejsza strona internetowa nie jest publikacją gazetową i jest aktualizowana bez z góry określonej częstotliwości, która zależy wyłącznie od dostępności materiałów. Nie jest to zatem produkt wydawniczy podlegający przepisom określonym w art. 1 ust. 3 ustawy nr 62/2001.