Zrównoważony rozwój? Troska o niego powinna uwzględniać łańcuch dostaw

czas trwania czytania minuty

90% śladu węglowego firm ma związek z tym, co te firmy kupują, a więc z ich łańcuchem dostaw. Mamy przed sobą epokową zmianę, w której o zrównoważony rozwój należy dbać w ramach całego łańcucha dostaw. W tym nowym procesie istotne są również szkolenia i komunikacja. To one bowiem pozwalają na angażowanie własnych interesariuszy, zarówno w przedsiębiorstwach, jak i poza nimi. Rozmawialiśmy o tym z Federico Brugnolim, założycielem i dyrektorem generalnym spółki badawczo-doradczej Spin 360, który wspiera Marazzi w procesie szkoleń wewnętrznych.