Complesso Residenziale Quartiere Q43

Torino (TO) Włochy

Projektanci

Studio ATC Project.To S.r.l.

Przebudowa tego kompleksu z przeznaczeniem do celów mieszkaniowych jest pierwszym większym projektem, który obejmuje wszystkie budynki w dzielnicy Q43 w Turynie, wybudowane pod koniec lat 70. Założeniem projektu jest: rozwiązanie poważnych problemów związanych z procesem niszczenia budynków w celu poprawy jakości życia mieszkańców, renowacja technologiczna i środowiskowa, podniesienie walorów estetycznych krajobrazu miejskiego, stworzenie przestrzeni usługowej dla mieszkańców, zmniejszenia poziomu zanieczyszczenia i zużycia energii. Pierwszym etapem prac objęto trzy 6-piętrowe budynki – w sumie 108 mieszkań – położone między via Parenzo, via Val Della Torre i Corso Molise, zbudowanych z wykorzystaniem prefabrykowanych paneli. W pierwotnych budynkach brak gzymsów i zastosowanie nieodpowiednich materiałów elewacyjnych oraz wpływ czynników zewnętrznych, takich jak woda deszczowa, doprowadziło do poważnych uszkodzeń fasady. Panele elewacyjne o niewystarczającej grubości nie były w stanie zagwarantować wystarczającej izolacji termicznej, na liniach połączeń między panelami brakowało już izolacji, a oderwane elementy betonowe odsłoniły pręty zbrojeniowe. Ponadto, podczas deszczu, dochodziło do nacieków w narożnych połączeniach ścian obwodowych, widocznych szczególnie na wyższych piętrach. Decyzja o zastosowaniu elewacji wentylowanej umożliwiła rozwiązanie tych problemów, gwarantując lepszą ochronę ścian obwodowych przed działaniem czynników atmosferycznych, mniejsze rozproszenie energii i lepszą kontrolę komfortu wewnętrznego. Izolacja termiczna budynków stanowi najbardziej efektywne rozwiązanie z punktu widzenia ochrony środowiska i oszczędności energii wewnątrz budynku.

Zapoznaj się z kolekcjami projektu