Marazzi z certyfikatem zrównoważonego rozwoju ISO 17889-1:2021

czas trwania czytania minuty

W 2022 roku Marazzi Group znalazła się wśród pierwszych na świecie firm, które zdobyły Certyfikat ISO 17889-1 — pierwszą normę, w ramach której ocenia się wspólnie (w oparciu o 38 parametrów pomiaru), wpływ na środowisko, wpływ ekonomiczny i społeczny płytek ceramicznych w trakcie całego ich cyklu życia.

Norma ISO 17889-1 zapewnia system oceny zrównoważonego rozwoju produktów przy użyciu wskaźników jakościowych i ilościowych, określonych i skategoryzowanych zgodnie z trzema filarami zrównoważonego rozwoju: środowiskowym, społecznym i ekonomicznym. Analizie poddawany jest cykl życia płytek ceramicznych, od wyboru surowców, poprzez produkcję, dystrybucję i instalację, na użytkowaniu produktu i zarządzania jego zużyciem skończywszy.

System przewiduje 38 wskaźników, które podzielono na obowiązkowe i dobrowolne, oraz punktację wielostopniową:

  • 15 obowiązkowych wymogów określa minimalne warunki wstępne, jakie dana płytka musi, aby mogła zostać zdefiniowana jako spełniająca wymogi zrównoważonego rozwoju. Jeśli produkt nie spełnia wszystkich tych kryteriów, nie może ubiegać się o certyfikację;
  • W ramach 23 dobrowolnych wymogów przydziela się punktację od 100 do 130, co odbywa się zgodnie z różnymi poziomami wydajności produktu i procesu.

Nowa norma techniczna promuje i zachęca do korzystania z regionalnych surowców oraz transportu kolejowego i morskiego zamiast drogowego. Spośród możliwych do wykorzystania paliw zakazuje stosowania węgla na korzyść gazu ziemnego, źródeł odnawialnych i technik kogeneracyjnych. Norma ta określa również poziom efektywności pod względem zużycia wody i rygorystyczne poziomy efektywności dla zużycia energii cieplnej i emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Rys historyczny

Szereg nowych wymagań, na które firma Marazzi nie pozostaje nieprzygotowana. W 1974 r. firma opatentowała proces szybkiego pojedynczego wypalania, który miał zrewolucjonizować produkcję płytek ceramicznych i stać się najbardziej rozpowszechnioną metodą produkcji na całym świecie, pozwalającym na drastyczne zmniejszenie zużycia energii. Było to szczytowe wydarzenie w długiej serii certyfikatów i nagród, do których należy dodać certyfikat ISO 17889-1:2021, kolejny krok świadczący o obraniu właściwego kierunku i o drodze nieustannej poprawy.

Firma znana jest również z produkcji w zamkniętym cyklu, dzięki której ogranicza zużycie zasobów naturalnych, optymalizując zużycie energii i opracowując system pozyskiwania, a następnie wykorzystywania odpadów produkcyjnych, wody technologicznej, zawartych w niej surowców, a nawet wytwarzanego w niektórych fazach ciepła. Pod względem oszczędzania energii i korzystania ze źródeł odnawialnych firma Marazzi wyposażyła swoje fabryki w instalacje kogeneracyjne, które umożliwiają jej samodzielne zaspokajanie około 75% zapotrzebowania na energię i zasilanie fazy przygotowania surowców. Koncentruje się więc na jakości ekologicznej całego cyklu przemysłowego, co obejmuje również morfologiczną i roślinną odbudowę kamieniołomów.

Od środowiska po społeczną odpowiedzialność

Marazzi Group zawsze była rzecznikiem zrównoważonego rozwoju, który obejmuje zarówno aspekty społeczne, jak i te środowiskowe. Bezpieczeństwo jest priorytetem; od bezpieczeństwa personelu pracującego w zakładach po bezpieczeństwo użytkowania produktu przez użytkownika końcowego, zgodnie z tym, co przewiduje właśnie norma ISO 17889-1. Firma stale przeprowadza kontrole poziomu bezpieczeństwa, higieny i zdrowia w swoich miejscach pracy. Wprowadza odpowiednie zmiany techniczne i organizacyjne, również bezpośrednio angażując pracowników, oraz oferuje im program szkoleń, zdobywania wiedzy i nieustannego rozwoju, aby zapewnić zgodność z ustalonymi standardami bezpieczeństwa i ochrony środowiska.